نحوه و میزان برخورد با خودروهای دارای نقص فنی

با تصویب دو آیین نامه از سوی دولت، نحوه و میزان برخورد با خودروهای دارای عیب و نقص فنی موثر و رانندگان متخلف تعیین شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و تأیید وزارت کشور و به استناد تبصره(6) ماده(7) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی -مصوب 1389- آیین نامه اجرایی ماده(7) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را ابلاغ کرد.

بر این اساس، به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اجازه داده می شود در صورت تشخیص تخلفات رانندگی پرخطر نسبت به متوقف کردن وسیله نقلیه اقدام و ضمن صدور قبض جریمه تسلیمی، مشخصات وسیله نقلیه و گواهینامه راننده متخلف را ثبت و گزارش تخلفات را به اداره راهنمایی و رانندگی مربوط ارسال کنند.
همچنین اداره راهنمایی و رانندگی پس از دریافت گزارش ماموران، متناسب با نمرات منفی با راننده متخلف رفتار خواهد کرد.
بر اساس این مصوبه، چنانچه متخلف دارای (30) نمره منفی باشد، گواهینامه او به مدت سه ماه ضبط و در پایان مدت مزبور با پرداخت چهارصدهزار (400.000) ریال جریمه نقدی به نفع خزانه عمومی مسترد می شود.
پس از اعمال مقررات موضوع بند (1)، چنانچه در اثر ارتکاب تخلفات جدید (25) نمره منفی به متخلف تعلق گیرد، گواهینامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضاء مدت مزبور و پرداخت ششصدهزار (600.000) ریال به نفع خزانه عمومی مسترد می‌ شود.
بر این اساس، هرگاه پس از اعمال مقررات بند (2)، در اثر ارتکاب تخلفات جدید(20) نمره منفی به متخلف تعلق گیرد، گواهینامه او ابطال می‌ شود و بعد از یک‌سال می‌تواند برابر مقررات و پس از طی دوره آموزشی و پرداخت یک میلیون (1.000.000)ریال به نفع خزانه عمومی و قبول شدن در آزمون های مربوط، گواهینامه جدید أخذ کند.
همچنین به رانندگان وسایل نقلیه حمل بار یا مسافر در معابر برون شهری که مشمول اعمال مقررات ضبط گواهینامه باشند، به منظور رساندن محموله یا مسافر به مقصد، رسید موقت گواهینامه با اعتبار حداکثر سه روزه داده خواهدشد. رانندگی پس از خاتمه اعتبار رسید مذکور به منزله رانندگی بدون گواهینامه است.
بر اساس این مصوبه، در صورت ثبت تخلف توسط دوربین، اداره راهنمایی و رانندگی مربوط موظف است ضمن ثبت نمره منفی تخلفات پرخطر، مراتب را از طریق پست، ارسال پیامک یا سامانه های الکترونیکی و یا سایر موارد به دارنده وسیله نقلیه اطلاع دهد.
بر این اساس، چنانچه راننده متخلف به مدت شش ماه از زمان ارتکاب آخرین تخلف منجر به نمره منفی در بندهای (1و2) و یک سال در بند(3) ماده(2) این آیین نامه مرتکب هیچ یک از تخلفات رانندگی نشود، کلیه نمره های منفی ناشی از تخلفات ارتکابی گذشته بلااثر خواهد شد و تخلف بعدی وی به عنوان اولین تخلف او محسوب می شود. مبنای احتساب نمرات منفی مرحله بعدی، تاریخ پایان قانون ضبط گواهینامه خواهد بود.
بر این اساس، دولت؛ راننده متخلف را مکلف کرده است، ظرف بیست روز پس از ابلاغ صورت وضعیت مربوط به نمرات منفی، گواهینامه خود را به اداره راهنمایی و رانندگی مربوط تسلیم کند. در صورت عدم تسلیم در موعد مقرر، راهنمایی و رانندگی پرونده مربوط را به واحد رسیدگی به اعتراضات ارسال و پس از بررسی و عدم وجود عذر موجه علاوه بر جرایم فوق به تناسب، جرایم نقدی بندهای ماده(3) این آیین نامه تا دو برابر افزایش می یابد.
همچنین کسانی که در مدت ضبط گواهینامه مبادرت به رانندگی کنند به مرجع قضایی معرفی و به مجازات مقرر برای رانندگی بدون گواهینامه محکوم می شوند.

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد وزارتخانه های کشور و دادگستری و به استناد بند "د" ماده(10) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی -مصوب 1389-آیین نامه اجرایی بندهای "الف" و "ب" ماده(10) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را ابلاغ کرد.
بر این اساس، ماموران راهنمایی و رانندگی در صورت تشخیص عیب و نقص فنی موثر در وسیله نقلیه موظفند، برای متوقف کردن آن به منظور رفع نقص اقدام کنند.
چنانچه نقص فنی وسیله نقلیه در محل قابل رفع باشد، پس از رفع نقص در محل توسط راننده و تأیید مامور مربوط، قبض جریمه صادر و حسب مورد، ضوابط نمره منفی اعمال و اجازه عبور داده می شود.
در صورتی که نقص فنی قابل رفع در محل نباشد، پلاک وسیله نقلیه فک و با نصب پلاک تعمیری و تعیین زمان برای رفع نقص به تعمیرگاه اعزام می شود.
همچنین در صورتی که وسیله نقلیه معیوب قابل حرکت نباشد، با وسیله نقلیه مناسب تا تعمیرگاه انتقال می یابد.
بر اساس این مصوبه، در صورت رفع نقص وسیله نقلیه معیوب و تأیید آن توسط کارشناس واحد اعزام کننده، اجازه حرکت به راننده پس از صدور قبض جریمه و حسب مورد اعمال ضوابط نمره منفی، فک پلاک تعمیری و تحویل پلاک وسیله نقلیه صادر می شود.

بر این اساس، ماموران راهنمایی و رانندگی موظفند، در صورت تشخیص حالت مستی و بی ارادگی راننده از رانندگی وی جلوگیری و ضمن صدور قبض جریمه به مبلغ دو میلیون ریال و ضبط گواهینامه به مدت شش ماه و ارسال آن به اداره راهنمایی و رانندگی مربوط برای اعمال نمره منفی، راننده متخلف را به همراه مستندات مربوط به تخلف ارتکابی به واحد انتظامی مربوط برای سیر مراحل قانونی و اعزام به مرجع قضایی معرفی کنند. تحویل وسیله نقلیه منوط به دستور مقام قضایی رسیدگی کننده است.
همچنین چنانچه ماموران راهنمایی و رانندگی حالت مستی و بی ارادگی را در رانندگان وسیله نقلیه عمومی تشخیص دهند، در صورتی به وسیله نقلیه اجازه حرکت داده می شود که از طرف مالک یا موسسه مربوط، راننده مجاز جایگزین معرفی شود.
بر این اساس، نیروی انتظامی موظف است، ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، برای تهیه تجهیزات ویژه موضوع ماده(4) این آیین نامه و آموزش بکارگیری تجهیزات مذکور توسط ماموران راهنمایی و رانندگی اقدام کند.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مديريت محتواي درگاه خدمات الكترونيكي ايران منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • متن تشخیص هویت Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA