ابلاغ بخشنامه ضوابط تشکیلاتى واحدهاى فناورى اطلاعات و ارتباطات

با ابلاغ بخشنامه ای از سوی لطف الله فروزنده دهکردی، ضوابط تشکیلاتى واحدهاى فناورى اطلاعات و ارتباطات(فاوا) اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در اجرای بند(4) تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن(فاوا)، بخشنامه ضوابط تشکیلاتى واحدهاى فناورى اطلاعات و ارتباطات(فاوا) از سوی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ شد.

وظایف و ضوابط سازماندهی واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات

پشتیبانی و توسعه فاوا

در زمینه پشتیبانی و توسعه فاواوظایفی چونتوسعه فراگیر و همه جانبه سیستم‌های کاربردی مورد نیاز دستگاه و بررسی نیازها و تقاضاهای دریافتی از سایر واحدها و ارائه خدمات لازم در این زمینه، برنامه ریزی به منظور تجهیز، پشتیبانی، نگهداری و استفاده بهینه از سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز، پیش بینی و برنامه ریزی آموزش های لازم در خصوص فناوری اطلاعات و امنیت و افزایش مهارت‌های تخصصی کارکنان،‌ طراحی، ایجاد و نگهداری جایگاه اینترنتی و اینترانتی دستگاه و‌ مدیریت رفع نواقص و کاستی‌های سیستم های موجود پیش بینی شده است.
همچنین سازماندهی، پشتیبانی و به روز زسانی سیستم های اتوماسیون اداری و سایر سیستم های عمومی و اختصاصی و یکپارچه سازی آنها، تدوین و ابلاغ ضوابط و دستورالعمل های بهره برداری از تجهیزات انفورماتیکی و اجرای طرح های تبدیل و ارتقا سیستم های رایانه‌ای و نرم افزار از دیگر وظایف پشتیبانی و توسعه فاواتعیین شده است.

سازمان الکترونیک

اجرای سیاست‌های کلان کشور در حوزه دولت الکترونیک با توجه به اسناد بالادستی، آئین نامه ها و مصوبات ابلاغی از سوی مراجع ذی صلاح، تعیین خط مشی و چشم انداز لازم به منظور حصول سازمان الکترونیک، عرضه خدمات الکترونیکی بین دستگاهی، توسعه خدمات الکترونیکی به منظور ارائه آن به مردم بدون مراجعه حضوری و در کوتاهترین زمان ممکن و استقرار نظام های نوین مدیریت و فرهنگ سازی برای تحول اداری در دستگاه اجرایی از جمله وظایفی است که برای سازمان الکترونیک تعیین شده است.
بر این اساس ،‌ایجاد داشبرد مدیریتی برای مدیران ارشد دستگاه به منظور دسترسی به آخرین وضعیت فعالیت های اصلی دستگاه در هر لحظه، ایجاد و توسعه سیستم مدیریت دانش به منظورامکان تبادل تجارب و اطلاعات کارشناسان دستگاه و برنامه ریزی، مطالعه و اقدامات لازم در جهت استقرار سیستم های بدون کاغذ در دستگاه از دیگر وظایف این سازمان است.

امنیت اطلاعات
در راستای تعیین وظایف و ضوابط سازماندهی واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات ، مجموعه وظایف بخش امنیت اطلاعات به شرح زیر است:
ارائه طرح جامع امنیت شبکه و اطلاعات با توجه به مصوبات، آیین نامه ها و قوانین و مقررات ابلاغی از مراجع ذی صلاح
تجزیه و تحلیل شبکه و تعیین مخاطرات امنیتی و ارایه راه حل
ارائه راه حل ها برای کاهش آسیب پذیری ،‌تهدیدات و ریسک ها
طراحی ساختار مطمئن برای شبکه
تعیین تجهیزات و فناوری های امنیتی مورد نیاز
آگاهی و هشیاری کارکنان دستگاه در امنیت مسائل مرتبط با حوزه کاری
تدوین و نظارت بر اجرای طرح مزایده تجهیزات شبکه
تدوین و ابلاغ ضوابط امنیتی مربوط به اتصال رایانه ها و شبکه دستگاه اجرایی به شبکه های خارج از دستگاه و نظارت بر حسن اجرای آن
ثبت کاربران، مدیریت دسترسی و بازنگری در حقوق دسترسی کاربران
حفاظت از دسترسی غیر مجاز به سرویس های شبکه
تعیین صلاحیت مشاوران پیمانکاران و جهت انجام خدمات در حوزه فناوری اطلاعات و مشاغل حساس
ایجاد و پیاده سازی خط مشی برای کار از راه دور
حفاظت از داده ها و حریم خصوصی شهروندان
آگاهی رسانی به کاربران شبکه در خصوص روش های جدید نفوذ به سیستم ها و روش های مقابله با آن
اعمال تغییرات لازم در سیستم امنیتی شبکه به منظور مقابله با تهدید‌های جدید
مرور روزانه log فایروال ها، ‌مسیریاب ها، تجهیزات گذرگاه‌های ارتباط با سایر شبکه ها و سرویس دهنده های شبکه داخلی و اینترنت دستگاه به منظور تشخیص اقدامات خراباکارانه و تهاجم
بررسی و در صورت نیاز، ‌انتخاب، ‌خرید و تست نرم افزار ضد ویروس مناسب و کاراتر برای ایستگاه های کاری و سرویس دهنده های شبکه دستگاه به صورت دوره ای
مانیتورینگ ترافیک شبکه (در حیطه مانیتورینگ مجاز)
نظارت بر خرید سخت افزار و نرم افزارهای دستگاه اجرایی به منظور انطباق با سیاست‌های امنیتی حفاظتی
رفع اشکالات تشخیص داده شده در عملکرد سیستم امنیتی
ثبت، ‌رهگیری و مقابله با تلاش های موفق و ناموفق ورود به سیستم های موجود و بررسی علل آنها

معماری و نوسازی سازمانی
بر اساس این بخشنامه، معماری سیستم های اطلاعاتی ، تعیین اهداف کمی و کیفی مرکز در راستای تحقق دولت الکترونیک، برنامه ریزی عملیاتی جهت پاسخگویی به نیاز‌ها براساس اولویت دستگاه در قالب برنامه های کوتاه مدت، ‌میان مدت و بلند مدت ، ارتقاء سطح دانش فنی اطلاعات مدیران و کارکنان جهت بهره برداری مطلوب از فناوری اطلاعات و ارتباطات و کنترل و نظارت بر حسن اجرای فر آیند ها و روش های ابلاغی و بررسی میزان اثر بخش آنها از عمده وظایف معماری و نوسازی سازمانی ذکر شده است.

منطقی کردن اندازه دستگاه
بر اساس این ابلاغیه، مهندسی مجدد ماموریت ها و وظایف دستگاه اجرایی به منظور منطقی نمودن اندازه آن برای تحقق اهداف مربوطه، بررسی اندازه مطلوب و منطقی دستگاه ، یافتن راه کارهای مناسب برای انجام وظایف، خدمات و ماموریت های دستگاه از طریق بخش غیر دولتی با توجه به روش های مذکور در ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری ، همکاری در اجرای مفاد ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس روش های تعیین شده برای واگذاری تصدی های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی دستگاه اجرایی به بخش غیر دولتی ، تدوین برنامه نیروی انسانی دستگاه در چارچوب برنامه جامع نیروی انسانی در بخش دولتی و پیشنهاد به رئیس دستگاه، انجام بررسی های لازم به منظور بهینه سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی و ارائه پیشنهادهای لازم به رئیس دستگاه و انجام بررسی های لازم به منظور کارسنجی و بر آورد نیروی انسانی مورد نیاز با همکاری واحد ذیربط از اهم وظایف تعیین شده برای منطقی کردن اندازه دستگاه ذکر شده است.

اصلاح تشکیلاتی
در راستای اصلاح تشکیلاتی ، تعیین و انجام مطالعات لازم به منظور اصلاح ساختار سازمانی دستگاه و سازمان های وابسته در تطبیق با بر نامه های کلان و ملی، سیاست ها، ضوابط و مقرارت مربوط ابلاغی ، ارائه پیشنهاد در خصوص ادغام و انحلال واحدهای تابعه و وابسته غیر ضرور و واحدهای استانی و شهرستانی به رئیس دستگاه، مطالعه و بررسی مستمر وظایف دستگاه به منظور تفکیک و تقسیم صحیح وظایف میان واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف و تعیین عناوین پست های سازمانی مورد نیاز و حذف موانع و نارسایی های تشکیلاتی ، بررسی و تهیه وتنظیم نمودار سازمانی، اهداف، شرح وظایف و تشکیلات تفصیلی با رعایت ضوابط ساختار سازمانی ابلاغی از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ارائه پیشنهادهای لازم و مراقبت در حسن اجرای تشکیلات مصوب، بررسی پیشنهادات واصله از واحدهای مختلف دستگاه در خصوص ایجاد و حذف سطوح و پست های سازمانی و تامین پست های سازمانی مورد نیاز و ارائه تغییرات تشکیلاتی پیشنهادی به رئیس دستگاه و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، انجام اصلاح ساختاری در راستای تمرکز زدایی از اداره امور، بررسی و اعلام نظر در خصوص نحوه اجرای قوانین، آئین نامه ها، تصویب نامه ها و اساسنامه ها از بعد تشکیلاتی و زمینه سازی برای اجرای ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری از وظایف عمده این بخش ذکر شده است.

اصلاح فرایندها و روش انجام کار
بر اساس این بخشنامه، وظایفی از جمله بررسی و انجام مطالعات مستمر در خصوص نارسایی ها و مشکلات مربوط به سیستم ها، فرایند ها و روش های اختصاصی مشترک و عمومی موجود دستگاه و ارائه راهنمایی و مشاوره و بر نامه ریزی برای اصلاح و بهسازی آنها با همکاری واحدهای ذیربط ، مطالعه، تهیه و تدوین فرم های اداری – مالی، پشتیبانی و اختصاصی، کدگذاری، اصلاح و بهنگام سازی آنها ، مطالعه و بررسی به منظور اصلاح روش های مشترک و اختصاصی دستگاه و ارسال برای شورای تحول اداری دستگاه و تعیین و پیشنهاد اولویت های اصلاح روش ها ،رویه ها و فر آیندهای انجام کار دستگاه به شورای تحول اداری در جهت ارتقاء بهره وری، کار آیی و رضایت ارباب رجوع و کاهش هزینه ها و مهندسی مجدد فرآیندها، تجزیه وتحلیل و طراحی سیستم ها و روش های انجام کار در راستای اصلاح فرایندها و روش انجام کار تعیین شده است.

راهبری تحول سازمانی
این بخشنامه ، وظایفی چون برنامه ریزی جامع به منظور ایجاد عزم و باور برای تحول و دگرگونی در ابعاد مدیریتی و سازمانی دستگاه ، بستر سازی، توانمندسازی و ایجاد فضای ترغیبی و تبلیغی مناسب در سطح کشور، برای تحقق عملی امر تحول مرتبط با وظایف دستگاه ، انجام مطالعه و برنامه ریزی جامع به منظور ایجاد عزم ملی، مدیریت تشکل های راهبری کننده امر تحول سازمانی در دستگاه، توسعه و ترویج مفاهیم تحول و انجام فعالیت های ستادی و پشتیبانی مر بوط، مطالعه، برآورد و پیشنهاد بودجه و اعتبارات و منابع مورد نیاز برای طراحی و اجرای برنامه های نوسازی و ایجاد تحول سازمانی و توسعه و بهره گیری از فناوری اطلاعات و اداری دستگاه به مراجع ذیربط و نظارت و پیگیری اجرای مصوبات و بخشنامه هایی که در راستای ایجاد تحول سازمانی به تصویب مراجع ذیربط رسیده و ابلاغ شده را در راستای راهبری تحول سازمانی تعیین کرده است.

کنترل پروژه
برنامه ریزی لازم به منظور مدیریت و کنترل پروژه ها و توزیع و هزیه اعتبارات کنترل پروژه ، نظارت، کنترل و ارزیابی مستمر فعالیت‌های اصلی فاواو انطباق فعالیت‌ها با سیاست‌های کلی و ارائه بازخوردهای لازم حهت رفع نواقص احتمالی به صورت نظام مند، جمع آوری اطلاعات و سوابق مربوط در زمینه طرح ها و برنامه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در دست اقدام به منظور نظارت و ارزیابی از اجرای برنامه های مصوب  از جمله وظایف تعیین شده برای کنترل پروژه تعیین شده است.

ضوابط تشکیلاتی
بر اساس این بخشنامه، سطح این واحد سازمانی فاوا(فناوری اطلاعات، ‌ارتباطات و امنیت) متناسب با حجم وظایف و اهمیت آن در دستگاه های اجرایی تعیین شده است.
بر این اساس ، در وزارتخانه ها و سازمان‌های مستقل و معاونت‌های رئیس جمهور در سقف حداکثر 25 واحد سازمانی (تکلف تصریح در ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری) واحد مذکور تحت نظر وزیر و یا رئیس سازمان و با استفاده از ظرفیت تشکیلاتی مرکز نوسازی و تحول اداری دستگاه تشکیل خواهد شد و عنوان مرکز مذکور به مرکز فناوری اطلاعات، ‌ارتباطات و تحول اداری تبدیل خواهد شد.
همچنین با ایجاد مرکز فوق تمام واحد‌هایی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می کنند از جمله سیستم ها و روش‌ها، ارتباطات، امنیت و ... به همراه امکانات، ‌فعالیت ها، ‌وظایف، تشکیلات و کارکنان مربوط به این مرکز منتقل شده و واحد‌های سازمانی قبلی حذف خواهد شد.
بر این اساس ، مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری با حداکثر 4 معاون سازماندهی خواهد شد و در رأس آن رئیس مرکز قرار می گیرد زیر نظر معاونان مرکز با استفاده از واحد سازمانی گروه، وظایف مربوطه تقسیم بندی و سازماندهی می شوند.
بر اساس این بخشنامه، در موسسات دولتی وابسته به وزارت خانه ها و سازمان های مستقل در سقف حداکثر 15واحد سازمانی ،‌واحد مذکور با عنوان دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات تحت نظر رئیس موسسه اداره خواهد شد. با ایجاد دفتر فوق تمام وظایف امکانات، کارکنان و واحد‌هایی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می کنند به دفتر مربوطه منتقل و واحد‌های سازمانی قبلی از نمودار موسسه دولتی حذف خواهند شد. دفتر فاوا حداکثر 3 معاون خواهد داشت و در رأس آن مدیر کل قرار می گیرد.
همچنین در استانداری ها واحد فاوا تحت عنوان "دفتر فناوری اطلاعات، ‌ارتباطات وامنیت" به شرح وظایف مندرج در بندهای 1-1، 2-1، 3-1، 4-1، 4-1، 5-1 زیر نظر معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار تشکیل می شود و وظایف مشابه در دفتر منابع انسانی و تحول اداری به همراه پست ها و نیروی انسانی مربوط به این دفتر منتقل می شود.
همچنین در شرکت های دولتی گروه 2 و 3 موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی واحد متولی مور فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح دفتر و زیر نظر مدیر عامل سازماندهی خواهد شد.
بر این اساس،‌ وظایف مربوط به کنترل پروژه در واحد‌های فاوا حداکثر در سطح گروه زیر نظر مستقیم رئیس مرکز یا مدیر کل دفتر فاوا سازماندهی می شود.
بر این اساس ،‌ در تنظیم پست های سازمانی واحد‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ضروری است صرفا از محل جابجایی و یا تغییرات عنوان پست‌های سازمانی موجود دستگاه (اعم از بلاتصدی و یا دارای تصدی) استفاده شود و پیشنهاد لازم برای تأییدبه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس حمهور توسط بالاترین مقام دستگاه ارائه شود.
بر اساس این بخشنامه،‌ فعالیت‌های مربوط به به گزینی، آموزش و ارزشیابی از مراکز نوسازی و تحول اداری به واحد‌های امور اداری دستگاه ها منتقل شده و عناوین آنها به واحد توسعه منابع انسانی تبدیل شود.
همچنین با توجه به پیچیدگی و اهمیت وظایف محوله به واحد‌های فاوا در دستگاه های اجرایی ضروری است در انتخاب رئیس، مدیران و کارشناسان مواردی دارا بودن مدکر تحصیلی کارشناسی و بالاتر در رشته های مرتبط فناوری اطلاعات، ‌مدیریت یا مهندسی صنایع و سیستم‌ها، ‌ریاضی کاربردی ،دارا بودن تجربه مفید،‌خلاقیت و نوآوری و توانایی تحلیل فرصت‌ها درک محدودیت‌ها و ارائه راه کارهای اجرایی با توجه به شرایط محیطی متغیر و فناوری های نوین چون مورد توجه قرار گیرد.

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مديريت محتواي درگاه خدمات الكترونيكي ايران منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • متن تشخیص هویت Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA