تصویب آیین نامه تشویق اعضای هیات مدیره شركت های واگذارشده

آیین نامه یاد شده بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ( معاونت امور بانكی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی) تصویب شده است.
بر اساس این آیین نامه، اعضای هیات مدیره شركت های دولتی واگذار شده در سال 90 كه تمام سهام قابل واگذاری دولت در آنها به پایان رسیده است و فرآیند واگذاری مشتمل بر انعقاد قرارداد انتقال سهام به نام خریدار و برگزاری مجمع عمومی تعیین اعضای جدید هیات مدیره در آنها طی شده باشد، از مزایای تشویق موضوع این آیین نامه، بهره مند خواهند شد.
همچنین پاداش واگذاری توسط كارگروه تبصره 'یك' این ماده بر اساس فرمول میزان همكاری در آماده سازی و انتقال شركت به خریدار ضربدر اندازه شركت ضربدر 10میلیون ریال منهای پاداش واگذاری، محاسبه می شود.
میزان پاداش یاد شده، در صورت همكاری اعضای هیات مدیره، صفر و در صورت همكاری مطلوب آنها در شركت های خیلی بزرگ حداكثر مبلغ 180 میلیون ریال به ازای هر عضو، خواهد بود.
بر اساس این آیین نامه، كارگروهی متشكل از معاون امور بانكی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی ، رئیس كل سازمان خصوصی سازی و نماینده دستگاه اجرایی ذیربط نسبت به تعیین ضرایب فرمول فوق و مبالغ پاداش هر شركت بر اساس مفاد این آیین نامه برای هریك از اعضای موظف هیات مدیره، اقدام می كند.
همچنین پاداش مدیر عامل،مطابق مفاد فوق و حداكثر با ضریب 1.2 اعمال می شود. پاداش عضو غیر موظف هیات مدیره نیز یك چهارم اعضای موظف هیات مدیره خواهد بود.
هر عضو هیات مدیره در طول یكسال فقط یكبار از یك محل می تواند از پاداش موضوع این آیین نامه بهره مند شود. موارد استثنا بنا به تایید كارگروه خواهد بود.
همچنین حداقل مدت عضویت در هیات مدیره با مدیریت عاملی شركت برای برخورداری از تسهیلات فوق، 6ماه تا زمان واگذاری سهام است.
در این آیین نامه آمده است، اعضای هیات مدیره یا مدیران عامل كه تلاش ویژه ای در فرآیند آماده سازی و انتقال شركت به خریداران داشته باشند بنا به پیشنهاد كارگروه فوق، علاوه بر پاداش، مشمول دریافت تقدیر نامه كتبی از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهند شد.

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مديريت محتواي درگاه خدمات الكترونيكي ايران منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • متن تشخیص هویت Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA