افزایش جریمه های رانندگی از اول دی ماه

مرحله دوم قانون جدید تخلفات راهنمایی و رانندگی از فردا - پنجشنبه - در خیابان ها و گذرگاه های كشور اجرا می شود قانونی كه اغلب كارشناسان آن را تحول در فرهنگ رانندگی مردم ایران می دانند.

 آخرین اصلاحات انجام شده در نرخ جریمه تخلفات راهنمایی و رانندگی در شهرها و جاده های كشور كه 7 آبان ماه امسال به تصویب هیات دولت رسید، از فردا - پنجشنبه - اجرا خواهد شد.

در زیر به ترتیب عنوان تخلفات رانندگی - میزان جریمه در كلانشهرها - میزان جریمه در سایر شهرها و میزان جریمه در روستاها، آمده است.

- رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روانگردان و افیونی - دو میلیون ریال - دو میلیون ریال - دومیلیون ریال.

براساس بند «ب» ماده (10) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در صورت ارتكاب تخلف رانندگی در حالت مستی و استفاده از مواد روانگردان و افیونی علاوه بر صدور قبض جریمه، گواهینامه راننده متخلف 6 ماه ضبط و وی به مرجع قضائی معرفی می‌شود.

- هرگونه حركات نمایشی مانند دور زدن درجا یا حركت موتورسیكلت روی یك چرخ - یك میلیون ریال - 900 هزار ریال - پانصد هزار ریال.

- تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 50 كیلومتر در ساعت) - یك میلیون ریال - 900 هزار ریال - پانصد هزار ریال.

- سبقت غیرمجاز در راه های دو طرفه - یك میلیون ریال - 900 هزار ریال - پانصد هزار ریال.

- عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی - یك میلیون ریال - 900 هزار ریال - پانصد هزار ریال.

- حركت به طور مارپیچ - یك میلیون ریال - 900 هزار ریال - پانصد هزار ریال.

- حركت با دنده عقب در آزادراه ها و بزرگراه ها - یك میلیون ریال - 900 هزار ریال - پانصد هزار ریال.

- تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 30 تا 50 كیلومتر در ساعت) - پانصدهزار ریال - 400 هزار ریال - 200 هزار ریال .

- عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع) - پانصد هزار ریال - 300 هزار ریال - 100 هزار ریال.

- تجاوز به چپ از محور راه - پانصد هزار ریال - 400 هزار ریال - 200 هزار ریال.

- عبور وسائل نقلیه از پیاده رو - پانصد هزار ریال - 300 هزار ریال - 100 هزار ریال .

- دور زدن در محل ممنوع پانصد هزار ریال - 400 هزار ریال - 200 هزار ریال.

- استفاده از تلفن همراه یا وسائل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای 60 كیلومتر- پانصد هزار ریال - 400 هزار ریال - 200 هزار ریال.

- نقص فنی موثر یا نقص در سامانه (سیستم) روشنایی در شب - پانصد هزار ریال - 400 هزار ریال - 300 هزار ریال.

- رانندگی با وسائل نقلیه عمومی بیش از ساعت مجاز - پانصد هزار ریال - 400 هزار ریال - 300 هزار ریال.

- عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه - پانصد هزار ریال - 400 هزار ریال - 300 هزار ریال.- عدم رعایت مقررات حمل بار - پانصد هزار ریال - 400 هزار ریال - 300 هزار ریال

- عدم رعایت حق تقدم عبور - 400 هزار ریال - 300 هزار ریال - 100 هزار ریال.

- نصب پلاك های متفرقه یا تغییر استاندارد پلاك وسیله نقلیه - پانصد هزار ریال - پانصد هزار ریال - پانصد هزار ریال.

- در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی - پانصد هزار ریال - 400 هزار ریال - 400 هزار ریال.

به استناد بند «د» ماده (10) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در صورت ارتكاب همزمان تخلف از جمله انجام حركات نمایشی، تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 50 كیلومتر در ساعت)، سبقت غیر مجاز در راه‌های دو طرفه، عبور از چراغ قرمز و حركت مارپیچ علاوه بر صدور قبض جریمه وسیله نقلیه به مدت 72 ساعت توقیف می شود.

- حمل تیرآهن، ورق های فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوطه - - پانصد هزار ریال - 400 هزار ریال - 300 هزار ریال.

- هرگونه دخالت و دستكاری در دستگاه سرعت نگار و موقعیت یاب الكترونیكی در وسائل حمل و نقل عمومی - پانصد هزار ریال - پانصد هزار ریال - پانصد هزار ریال.

- توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع - پانصد هزار ریال - 400 هزار ریال - 200 هزار ریال.

- عبور كامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراه ها و آزاد راه های دارای بیش از دو خط عبور در هر سمت - پانصد هزار ریال - 400 هزار ریال.

- استفاده از نورافكن یا چراغ دارای نور خیره كننده،چراغ های الوان، اضافی داشتن نورسفید در عقب و نور قرمز در جلو وسیله نقلیه - - پانصد هزار ریال - 400 هزار ریال - 300 هزار ریال.

- نصب هرگونه تجهیزات اضافی روی بدنه یا چرخ كه از سطح بیرونی وسیله نقلیه تجاوز كند - پانصد هزار ریال - 400 هزار ریال - 300 هزار ریال.

- توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع ها و میادین یا سطوح شطرنجی - پانصد هزار ریال - 400 هزار ریال - 300 هزار ریال.

- تصادفات ناشی از عدم توجه به جلو یا عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی یا جانبی - پانصد هزار ریال - 400 هزار ریال - 300 هزار ریال.

- عدم اعلام نشانی محل سكونت جدید مالك وسیله نقلیه در مهلت تعیین شده از تاریخ تغییر محل سكونت به اداره راهنمایی و رانندگی - پانصد هزار ریال - 400 هزار ریال - 200 هزار ریال.

- سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راه ها یا استفاده از شانه راه - پانصد هزار ریال - 400 هزار ریال - 300 هزار ریال.

- استفاده از شیشه دودی به نحوی كه راننده و سرنشین قابل تشخیص نباشد - پانصد هزار ریال - 400 هزار ریال - 300 هزار ریال.

- نداشتن پلاك جلو، عقب یا ناخوانا بودن آنها - 400 هزار ریال - 400 هزار ریال - 400 هزار ریال.

- حركت نكردن وسائل نقلیه بین دو خط یا تغییر خط حركت بدون رعایت مقررات مربوطه در معابر خط كشی شده ، 400 هزار ریال - 300 هزار ریال - 100 هزار ریال.

- توقف در محل ایستادن ممنوع (توقف مطلقا ممنوع) ، 400 هزار ریال - 300 هزار ریال - 100 هزار ریال.

- توقف وسیله نقلیه در پیاده رو ، 400 هزار ریال - 300 هزار ریال - 100 هزار ریال.

- سوار و پیاده كردن مسافر یا سرنشین در محل های غیرمجاز یا به نحوی كه موجب اختلال در عبور و مرور شود ، 400 هزار ریال - 200 هزار ریال - 100 هزار ریال.

- عدم استفاده از كلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتور سیكلت حین رانندگی 300 هزار ریال - 300 هزار ریال - 300 هزار ریال.

- عدم استفاده از كمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حركت - 300 هزار ریال - 200 هزار ریال - 100 هزار ریال.

- توقف دوبله در معابر - 300 هزار ریال - 200 هزار ریال - 100 هزار ریال.

- استفاده از تلفن همراه یا وسائل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت كمتر از 60 كیلومتر در ساعت - 300 هزار ریال - 200 هزار ریال - 100 هزار ریال.

- خودداری از كنار بردن وسیله نقلیه قابل حركت كه به علت تصادفات منجر به خسارت یا نقص فنی در سطح سواره رو متوقف شده است - 300 هزار ریال - 200 هزار ریال - 100 هزار ریال.

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مديريت محتواي درگاه خدمات الكترونيكي ايران منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • متن تشخیص هویت Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA