اخبار سیاسی

ایران امن ترین کشور منطقه است

  • ۲۸۶۸ مشاهده

سردار سرتیپ دوم پاسداررمضان شریف، در گفت وگویی به تشریح تاثیر ارتقای توان دفاعی در عرصه سیاسی و...