شرایط صدور گواهینامه های متخصصان فنی هواپیمایی اعلام شد

 با موافقت دولت، آیین نامه اجرایی گواهی نامه های متخصصان فنی هواپیمایی و موسسه های مربوط به تعلیم و تربیت متخصصان فنی هواپیمایی (غیرنظامی) برای اجرا ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (22) قانون هواپیمایی کشوری- مصوب 1328- آیین نامه اجرایی گواهی نامه های متخصصان فنی هواپیمایی و موسسه های مربوط به تعلیم و تربیت متخصصان فنی هواپیمایی (غیرنظامی) را تصویب کرد.
بر این اساس، سازمان هواپیمایی کشوری تنها مرجع صدور، لغو، تمدید اعتبار، ایجاد و رفع محدودیت، تعلیق و رفع تعلیق گواهی نامه های متخصصان فنی هواپیمایی (غیر نظامی) است.
همچنین بر اساس مجوزی که دولت به سازمان هواپیمایی کشوری می دهد این سازمان می تواند گواهی نامه ها و یا مجوزهای موضوع این آیین نامه را به دلیل از دست دادن شرایط صدور یا صلاحیت کاری، تخلف و تقلب در رابطه با صدور و یا استفاده از اختیارات گواهی نامه، حسب مورد، محدود، لغو یا تعلیق کند.
بر اساس این مصوبه، سازمان هواپیمایی کشوری می تواند به منظور آموزش پروازی، آزمایش وسیله پرنده و یا پروازهایی را که برای اهداف خاص، بدون قصد انتفاع و بدون حمل مسافر انجام می شود با رعایت ضوابط مربوط، حسب مورد در گواهی نامه گروه پروازی متقاضی اختیارات موقتی درج کند.
گواهینامه گروه پروازی؛ شرط فعالیت خلبان یا مهندس پرواز وسیله پرنده
همچنین بر اساس تصمیم دولت، فعالیت خلبان یا مهندس پرواز وسیله پرنده در رده های مختلف، منوط به داشتن گواهی نامه گروه پروازی با رتبه گروه پروازی است.
همچنین در صورتی که دارنده گواهی نامه گروه پروازی، درخواست اخذ گواهی نامه با رده وسیله پرنده دیگری علاوه بر رده های قبلی خود را داشته باشد، سازمان هواپیمایی کشوری می تواند با رعایت این آیین نامه، گواهی نامه ای مستقل با رده جدید صادر و یا رده جدید را در اختیارات گواهی نامه قبلی درج کند.
بر اساس این آیین نامه، خلبان دارای گواهی نامه گروه پروازی در صورتی می تواند به عنوان خلبان وسیله پرنده، تحت ضوابط پروازی با دستگاه (instrument flight rules) پرواز کند که برابر گواهی نامه معتبر خود دارای اختیارات پرواز با دستگاه در رده وسیله پرنده مربوط باشد.
دارندگان گواهی نامه گروه پروازی صادره توسط کشورهای عضو پیمان(قرارداد هواپیمایی کشوری بین المللی مصوب هفتم دسامبر 1944(16آذر1323)، در صورتی می توانند با وسایل پرنده ثبت جمهوری اسلامی ایران فعالیت کنند که گواهی نامه آنان به تایید سازمان هواپیمایی کشوری رسیده باشد.
شرایط احراز اخذ گواهی نامه ها و رتبه های مربوط
بر اساس مصوبه دولت، تابعیت ایرانی یا مجوز اقامت و ورود قانونی به کشور برای اتباع غیر ایرانی، سن لازم بر اساس مقررات مربوط، حداقل مدرک پایان دوره متوسطه برای اتباع ایرانی و یا معادل آن برای اتباع غیر ایرانی، قبولی در دوره آموزشی مربوط مورد تایید سازمان سازمان هواپیمایی کشوری، تجریه لازم بر اساس شیوه نامه اجرایی سازمان سازمان هواپیمایی کشوری، دانش علمی و مهارت لازم مربوط به تشخیص سازمان سازمان هواپیمایی کشوری،گواهی نامه معتبر سلامت پزشکی، صلاحیت عمومی مورد تایید سازمان سازمان هواپیمایی کشوری برای گروه پروازی، مهارت مکالمه و درک زبان انگلیسی بر اساس ضوابط ابلاغی سازمان سازمان هواپیمایی کشوری برای متقاضیان گواهی نامه گروه پروازی، کارکنان مراقبت پرواز و سایر متقاضیانی که از مکالمات رادیویی استفاده می کنند، به عنوان شرایط احراز اخذ گواهی نامه ها و رتبه های مربوط تعیین شده است.
استفاده از ممتحن و ارزیاب برای احراز شرایط علمی و مهارتی متقاضیان
همچنین دولت به سازمان هواپیمایی کشوری این اختیار را داده است که برای احراز شرایط علمی و مهارتی متقاضیان صدور، تمدید، رفع محدودیت و یا رفع تعلیق گواهی نامه ها و رتبه های موضوع این آیین نامه، علاوه بر کارکنان این سازمان از همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به عنوان ممتحن و یا ارزیاب استفاده کند. شرایط ممتحن و ارزیاب موضوع این آیین نامه توسط سازمان سازمان هواپیمایی کشوری تعیین می شود.
بر این اساس، صدور و تمدید اعتبار گواهی نامه سلامت پزشکی منوط به احراز شرایط پزشک معتمد(پزشک مورد تایید سازمان که دوره آموزش پزشکی را گذرانده و دارای دانش و تجربه در حوزه هواپیمایی باشد)، مطابق شیوه نامه سازمان هواپیمایی کشوری است.
همچنین کمیسیون پزشکی متشکل از یک پزشک ارزیاب(پزشک دارای تجربه و صلاحیت به تشخیص سازمان که دوره آموزش پزشکی هوایی را گذرانده و گزارش های ارسال شده به سازمان توسط پزشک معتمد را ارزیابی می کند) به عنوان رئیس کمیسیون، یک پزشک معتمد، دو پزشک متخصص حسب موضوع به انتخاب سازمان هواپیمایی کشوری)، یک متخصص فنی هواپیمایی به انتخاب سازمان هواپیمایی کشوری حسب گواهی نامه مورد درخواست است.
بر این اساس، پزشک ارزیاب نمی تواند به عنوان پزشک معتمد فعالیت کند.
بر اساس مصوبه دولت، استفاده از اختیارات مندرج در گواهی نامه ها و رتبه های مربوط توسط شخص حقیقی یا حقوقی منوط به رعایت مواردی همچون؛ بقای شرایط صدور گواهی نامه و انطباق با شیوه نامه های ابلاغی سازمان هواپیمایی کشوری و گذراندن دوره های آموزشی، تجربی و مهارتی در طول دوره اعتبار گواهی نامه مطابق شیوه نامه ابلاغی این سازمان است.
آموزش خلبانی گروه پروازی وسایل پرنده صرفا توسط معلمان دارای مدرک
بر اساس این آیین نامه، آموزش پروازی خلبانی گروه پروازی وسایل پرنده صرفا توسط افرادی که دارای مدرک معلم خلبانی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری هستند، انجام می شود.
همچنین پرواز مستقل آموزشی توسط دانشجوی خلبانی با گواهی و سرپرستی معلم خلبان دارای صلاحیت مربوط که در حکم گواهی نامه موقت تلقی می شود، بلامانع است.
سازمان هواپیمایی کشوری تنها مرجع صدور مجوز، تمدید اعتبار، لغو، تعلیق
بر اساس مصوبه دولت، سازمان هواپیمایی کشوری تنها مرجع صدور مجوز، تمدید اعتبار، لغو، تعلیق و اعمال محدودیت برای موسسه های مربوط به تعلیم و تربیت متخصصان فنی هواپیمایی (غیر نظامی) است.
تایید مدارک و دوره های آموزشی لازم برای بکارگیری و ادامه فعالیت متخصصان بخش های مختلف حوزه هوانوردی کشوری از جمله ایمنی پرواز، امنیت پرواز، خدمه پرواز، تجسس و نجات، ایمنی زمینی و خاموش کردن آتش فرودگاهی، خدمات فروگاهی، مدیریت ترافیک (آمدو شد) هوایی و فروش بلیط وسایل پرنده نیز صرفا بر عهده سازمان هواپیمایی کشوری است.
همچنین دولت، به منظور حفظ و استمرار کیفیت عملکرد موسسه های آموزشی؛ سازمان هواپیمایی کشوری را موظف کرده است برای انجام ممیزی ها و بازرسی های لازم به تشخیص خود اقدام کند.
همچنین به استناد ماده (2) قانون هواپیمایی کشوری-مصوب 1328-، صدور گواهی نامه های متخصصان فنی هواپیمایی نظامی، مطابق لایحه قانونی راجع به ارزش گواهی نامه فارغ التحصیلان آموزشگاه های رانندگی و مکانیکی ارتش- مصوب 1335- و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
بر اساس تصمیم دولت، شیوه نامه های مورد نیاز برای اجرای این آیین نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط سازمان هواپیمایی کشوری تنظیم و ابلاغ می شود.
این مصوبه مورخ 11/12/1392 از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مديريت محتواي درگاه خدمات الكترونيكي ايران منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • متن تشخیص هویت Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA