2 میلیون و 400 هزار نفر از دریافت یارانه انصراف دادند

 

  «محمد باقر نوبخت» روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در نشستی با خبرنگاران افزود: هر چند در روزهای نخست، تعداد افرادی که برای دریافت یارانه ثبت نام نکرده بودند به بیش از 10 درصد رسیده بود و پیش بینی می شد که هفت تا هشت میلیون نفر از دریافت انصراف دهند، به تشخیص خانوارها تعداد دو میلیون و 400 هزار نفر در مرحله دوم ثبت نام از دریافت یارانه انصراف دادند.

وی یادآور شد: 73 میلیون نفر نیز در این مرحله برای دریافت یارانه ثبت نام کرده اند.

سخنگوی دولت از تمامی دو میلیون و 400 هزار نفر که از دریافت

یارانه انصراف دادند قدردانی کرد و گفت: آنان با انصراف خود هزار و 200 میلیارد تومان منبع مالی در اختیار دولت قرار دادند تا از این امکانات برای بخش های تولید، حمل و نقل عمومی، بهداشت و درمان و کمک به اقشار کم درآمد استفاده شود.