«فاطمه» برگزیده ترین نام در 50 سال گذشته ایران

 ˈ محمد ناظمی اردکانی ˈ روز سه شنبه در همایش مهندسی فرهنگ نام گزینی این مطلب را بیان کرد.ناظمی اردکانی با تاکید بر این که فرهنگ نامگذاری نیک باید در میان ایرانیان نهادینه شود، گفت: این امر مستلزم همکاری نهادهای فرهنگی کشور است.وی افزود: تغییر نام و نام خانوادگی در ادارات سازمان ثبت احوال انجام می شود و دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه نیست.

ناظمی اردکانی با اشاره به این که 23 هزار و 500 نام و 65 هزار نام خانوادگی امسال تغییر یافتند، اظهارداشت: طی دو سال گذشته میزان مراجعات برای تغییر نام و نام خانوادگی افزایش داشته است.

وی به ولادت یک میلیون و 450 هزار نفر در کشور اشاره کرد و ادامه داد: باید فرهنگ نامگذاری را در میان خانواده ها تقویت کنیم تا آنها بتوانند نام های با محتوا و شایسته برای فرزندان خود برگزینند.

ناظمی اردکانی افزود: طبیعت، تمدن، معنویت و مذهب هر یک در نام گزینی کودکان تاثیر دارد و اثربخش هستند، انتخاب اسم و حیات انسان ها در فضای همین اسامی شکل گرفته و تاثیر می پذیرند و به همین دلیل است که باید این فضا را مهندسی کرد.

وی به نقش دستگاه های فرهنگی در کشور اشاره کرد و گفت: هریک از دستگاه های فرهنگی به نوبه خود در انتخاب نام و اسامی تاثیرگذار هستند و سازمان ثبت احوال می تواند آمار و اطلاعات لازم را در این زمینه منتشر کند و پس از آن اندیشمندان و صاحبنظران به تحلیل اسامی و معانی آنها بپردازند تا جایی که بهترین نام ها انتخاب شود.