• اخبار
  • اخبار اقتصادی - مهم ترین اخبار

اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی توسط دولت

به گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، عبدالمهدی بخشنده با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی 25 قلم محصول زراعی در سال آینده حدود 11 درصد در مقایسه با سال گذشته رشد داشته است، افزود: قیمت خرید تضمینی محصولات کلزا، برنج پرمحصول (ارقام کیفی)، دانه سویا، پنبه وش، عدس و لوبیا قرمز در مقایسه با سال قبل 15 درصد افزایش داشته است.

به گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، عبدالمهدی بخشنده با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی 25 قلم محصول زراعی در سال آینده حدود 11 درصد در مقایسه با سال گذشته رشد داشته است، افزود: قیمت خرید تضمینی محصولات کلزا، برنج پرمحصول (ارقام کیفی)، دانه سویا، پنبه وش، عدس و لوبیا قرمز در مقایسه با سال قبل 15 درصد افزایش داشته است.
وی به افزایش 10 درصدی قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی آتی اشاره کرد و گفت: قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم معمولی برای سال زراعی جدید 12 هزار و 705 ریال و گندم دوروم 13 هزار و 68 ریال تعیین شده است.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه، رشد قیمت خرید تضمینی محصول جو برای سال زراعی آتی را 9 درصد اعلام کرد و افزود: قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم جو در سال زراعی آینده 10 هزار و 28 ریال تصویب شده است.
بخشنده گفت: براساس مصوبه شورای اقتصاد، قیمت خرید تضمینی هرکیلوگرم ذرت دانه ای برای سال زراعی 94- 95 با 8 درصد رشد 10 هزار و 368 ریال نرخ گذاری شده است.
وی اضافه کرد: در جلسه شورای اقتصاد، نرخ خرید تضمینی هر کیلو گرم چغندر بهاره 2 هزار و 916 ریال، چغندر پائیزه 2 هزار و 780 ریال، پنبه وش 29 هزار و 325 ریال، دانه سویا 22 هزار و 655 ریال، آفتاب گردان 24 هزار و 510 ریال، کلزا 25 هزار و 300 ریال، گلرنگ 24 هزار و 80 ریال، عدس 26 هزار و 450 ریال، نخود 24 هزار و 640 ریال، لوبیا چیتی 23 هزار و 940 ریال، لوبیا سفید 23 هزار و 940 ریال و لوبیا قرمز 24 هزار و 150 ریال تعیین شد.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: قیمت خرید تضمینی هر کیلو گرم برنج خزر، شیرودی، فجر و کشوری با 15 درصد رشد نسبت به پارسال 36 هزار و 800 ریال، برنج سپیدرود و گوهر با 11 درصد افزایش در مقایسه با سال قبل 31 هزار و 635 ریال و برنج ندا، کوهسار، دانیال، عنبر نجفی، سازندگی و کامفیروز هر کیلوگرم 26 هزار و 250 ریال در جلسه شورای اقتصاد تصویب شد.
بخشنده خاطرنشان کرد: براساس مصوبه شورای اقتصاد، قیمت هر کیلوگرم سیب زمینی پائیزه 3960 ریال، سیب زمینی بهاره 3 هزار و 888 ریال، سیب زمینی طرح استمرار 4 هزار و 664 ریال، پیاز پائیزه 2 هزار و 640 ریال، پیاز بهاره 2 هزار و 592 ریال و پیاز طرح استمرار 2 هزار و 862 ریال تعیین شد.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی