• اخبار
  • اخبار فناوری - اخبار اسلایدشو - مهم ترین اخبار

حمایت از تولید اپلیكیشن های ایرانی با وام كم بهره

دکتر واعظی توسعه زیرساختهای حوزه ict ،توسعه پهنای باند ، حمایت گسترده از بخش خصوصی فعال در حوزه ict ، توسعه حوزه ict در مناطق محروم و کم برخوردار ، حمایت از تولید محتوا و اپلیکیشن های داخلی ، توسعه نرم افزار و سخت افزاری ارایه پروانه های بزرگ و اشتغال زایی را از مهم ترین برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال جدید عنوان کرد.

دکتر واعظی توسعه زیرساختهای حوزه ict ،توسعه پهنای باند ، حمایت گسترده از بخش خصوصی فعال در حوزه ict ، توسعه حوزه ict در مناطق محروم و کم برخوردار ، حمایت از تولید محتوا و اپلیکیشن های داخلی ، توسعه نرم افزار و سخت افزاری ارایه پروانه های بزرگ و اشتغال زایی را از مهم ترین برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال جدید عنوان کرد.به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، دکتر محمود واعظی در نخستین نشست خبری خود در سال جدید در جمع خبرنگاران از سرمایه گذاری 4 هزار میلیاردی  دولت در حوزه ICT خبر داد و گفت: مطالبات مردم از وزارت ICT بیشتر از امکانات و زیرساخت ها است و بر این اساس باید در بخش های مختلف توسعه و مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان این که بخش خصوصی باید  3 تا 4برابر دولت سرمایه گذاری کند گفت:  بر این اساس امسال حدود 4 هزار میلیارد تومان در بخش Ict سرمایه گذاری می شود و  در این میان بخش خصوصی 10 باید  هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کند.
وی توسعه متوازن Ict در مناطق محروم و کم تر برخوردار را از دیگر اولویت های وزارت در سال جدید عنوان کرد و  گفت: سال گذشته 8 هزار روستا به شبکه متصل شدند و امسال 3 برابر یعنی 25 هزار روستا به شبکه اینترنت وصل خواهد شد.
 وی در خصوص افزایش پهنای باند اینترنت در کشور با بیان این که این میزان تا پایان سال به دوبرابر افزایش می یابد  ادامه داد: بنای ما بر این است که 80 درصد پهنای باند در داخل و 20 درصد در خارج کشور مورد استفاده قرار گیرد.
واعظی همچنین در خصوص برنامه های وزارت ارتباطات و وفناوری اطلاعات در دولت تدبیر  و امید به بحث اشتغال زایی اشاره کرد و گفت:  برای سال 94 تعداد 8 پروانه  در حوزه  شبکه های ارتباطی به اپراتور مختلف تعلق می گیرد که باعث اشتغال زایی می شود.
وی  گفت: کاربران ایرانی باید از اپلیکیشن داخلی بهره ببرند به همین دلیل 120 میلیارد تومان برای فارغ التحصیلان ؛ فعالان بخش خصوصی و دانشگاهیان به صورت وام کم بهره قرار می گیرد.
وی از اشتغال زایی 30 هزار شغل جدید در سال 93 در  بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: پیش بینی می کنیم  در سال جدید  100  هزار شغل جدید در این حوزه ایجاد شود.
وی با بیان این که در نظر داریم سال جدید کیفیت و سرعت اینترنت را در کشور افزایش دهیم  افزود: سال گذشته 2/3 میلیون نفر کاربر اینترنت پرسرعت داشته ایم که امسال بیش از 8 میلیون کاربر اینترنت  داریم که البته تعداد کاربران اینترنت موبایل نیز به بیش از 8 میلیون کاربر رسیده است. 
وی بیان اینکه حمایت ها و هدایت های مقام معظم رهبری باعث این توفیق بزرگ  در مذاکرات  لوزان شده است گفت: این توافق پیروزی بزرگی محسوب می شود که کل نظام و ملت جمهوری اسلامی در آن سهیم هستند و با سخاوتمندی و هدایت های مقام معظم رهبری به نتیجه رسیده است.
دکتر واعظی توسعه زیرساختهای حوزه ict ،توسعه پهنای باند ، حمایت گسترده از بخش خصوصی فعال در حوزه ict ، توسعه حوزه ict در مناطق محروم و کم برخوردار ، حمایت از تولید محتوا و اپلیکیشن های داخلی ، توسعه نرم افزار و سخت افزاری ارایه پروانه های بزرگ و اشتغال زایی را از مهم ترین برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال جدید عنوان کرد.به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، دکتر محمود واعظی در نخستین نشست خبری خود در سال جدید در جمع خبرنگاران از سرمایه گذاری 4 هزار میلیاردی  دولت در حوزه ICT خبر داد و گفت: مطالبات مردم از وزارت ICT بیشتر از امکانات و زیرساخت ها است و بر این اساس باید در بخش های مختلف توسعه و مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان این که بخش خصوصی باید  3 تا 4برابر دولت سرمایه گذاری کند گفت:  بر این اساس امسال حدود 4 هزار میلیارد تومان در بخش Ict سرمایه گذاری می شود و  در این میان بخش خصوصی 10 باید  هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کند.
وی توسعه متوازن Ict در مناطق محروم و کم تر برخوردار را از دیگر اولویت های وزارت در سال جدید عنوان کرد و  گفت: سال گذشته 8 هزار روستا به شبکه متصل شدند و امسال 3 برابر یعنی 25 هزار روستا به شبکه اینترنت وصل خواهد شد.
 وی در خصوص افزایش پهنای باند اینترنت در کشور با بیان این که این میزان تا پایان سال به دوبرابر افزایش می یابد  ادامه داد: بنای ما بر این است که 80 درصد پهنای باند در داخل و 20 درصد در خارج کشور مورد استفاده قرار گیرد.
واعظی همچنین در خصوص برنامه های وزارت ارتباطات و وفناوری اطلاعات در دولت تدبیر  و امید به بحث اشتغال زایی اشاره کرد و گفت:  برای سال 94 تعداد 8 پروانه  در حوزه  شبکه های ارتباطی به اپراتور مختلف تعلق می گیرد که باعث اشتغال زایی می شود.
وی  گفت: کاربران ایرانی باید از اپلیکیشن داخلی بهره ببرند به همین دلیل 120 میلیارد تومان برای فارغ التحصیلان ؛ فعالان بخش خصوصی و دانشگاهیان به صورت وام کم بهره قرار می گیرد.
وی از اشتغال زایی 30 هزار شغل جدید در سال 93 در  بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: پیش بینی می کنیم  در سال جدید  100  هزار شغل جدید در این حوزه ایجاد شود.
وی با بیان این که در نظر داریم سال جدید کیفیت و سرعت اینترنت را در کشور افزایش دهیم  افزود: سال گذشته 2/3 میلیون نفر کاربر اینترنت پرسرعت داشته ایم که امسال بیش از 8 میلیون کاربر اینترنت  داریم که البته تعداد کاربران اینترنت موبایل نیز به بیش از 8 میلیون کاربر رسیده است. 
وی بیان اینکه حمایت ها و هدایت های مقام معظم رهبری باعث این توفیق بزرگ  در مذاکرات  لوزان شده است گفت: این توافق پیروزی بزرگی محسوب می شود که کل نظام و ملت جمهوری اسلامی در آن سهیم هستند و با سخاوتمندی و هدایت های مقام معظم رهبری به نتیجه رسیده است.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، دکتر محمود واعظی در نخستین نشست خبری خود در سال جدید در جمع خبرنگاران از سرمایه گذاری 4 هزار میلیاردی  دولت در حوزه ICT خبر داد و گفت: مطالبات مردم از وزارت ICT بیشتر از امکانات و زیرساخت ها است و بر این اساس باید در بخش های مختلف توسعه و مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان این که بخش خصوصی باید  3 تا 4برابر دولت سرمایه گذاری کند گفت:  بر این اساس امسال حدود 4 هزار میلیارد تومان در بخش Ict سرمایه گذاری می شود و  در این میان بخش خصوصی 10 باید  هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کند.
وی توسعه متوازن Ict در مناطق محروم و کم تر برخوردار را از دیگر اولویت های وزارت در سال جدید عنوان کرد و  گفت: سال گذشته 8 هزار روستا به شبکه متصل شدند و امسال 3 برابر یعنی 25 هزار روستا به شبکه اینترنت وصل خواهد شد.
 وی در خصوص افزایش پهنای باند اینترنت در کشور با بیان این که این میزان تا پایان سال به دوبرابر افزایش می یابد  ادامه داد: بنای ما بر این است که 80 درصد پهنای باند در داخل و 20 درصد در خارج کشور مورد استفاده قرار گیرد.
واعظی همچنین در خصوص برنامه های وزارت ارتباطات و وفناوری اطلاعات در دولت تدبیر  و امید به بحث اشتغال زایی اشاره کرد و گفت:  برای سال 94 تعداد 8 پروانه  در حوزه  شبکه های ارتباطی به اپراتور مختلف تعلق می گیرد که باعث اشتغال زایی می شود.
وی  گفت: کاربران ایرانی باید از اپلیکیشن داخلی بهره ببرند به همین دلیل 120 میلیارد تومان برای فارغ التحصیلان ؛ فعالان بخش خصوصی و دانشگاهیان به صورت وام کم بهره قرار می گیرد.
وی از اشتغال زایی 30 هزار شغل جدید در سال 93 در  بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: پیش بینی می کنیم  در سال جدید  100  هزار شغل جدید در این حوزه ایجاد شود.
وی با بیان این که در نظر داریم سال جدید کیفیت و سرعت اینترنت را در کشور افزایش دهیم  افزود: سال گذشته 2/3 میلیون نفر کاربر اینترنت پرسرعت داشته ایم که امسال بیش از 8 میلیون کاربر اینترنت  داریم که البته تعداد کاربران اینترنت موبایل نیز به بیش از 8 میلیون کاربر رسیده است. 
وی بیان اینکه حمایت ها و هدایت های مقام معظم رهبری باعث این توفیق بزرگ  در مذاکرات  لوزان شده است گفت: این توافق پیروزی بزرگی محسوب می شود که کل نظام و ملت جمهوری اسلامی در آن سهیم هستند و با سخاوتمندی و هدایت های مقام معظم رهبری به نتیجه رسیده است.

منبع: روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات