تصویب طرح تسهیل ورود ایرانیان خارج کشور

معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه از تصویب طرحی تحت عنوان تسهیل ورود ایرانیان به داخل کشور خبر داد و گفت: این طرح از دستورات اکید رییس جمهوری و حاصل جلسات نهادهای ذیربط با مشارکت وزارت امور خارجه بوده و سرانجام تصویب شد.

به گزارش ایرنا، حسن قشقاوی روز یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: همه هموطنان خارج از کشور با مراجعه به نمایندگی های وزارت خارجه می توانند درخواست گذرنامه و یا برگه جایگزین برای ورود به ایران داشته باشند.
قشقاوی ادامه داد: به همه گفته ایم که بدون توجه به اسناد اقامتی آن ها می توانند برگه ورود ارایه دهند و به محض آنکه سندی از سوی فرد که نشانه ایرانی بودن او باشد ارایه شود، نمایندگان ما موظف هستند گذرنامه یا اسناد مطابق با آن را ارایه دهند.
وی اضافه کرد: هموطنان ما می توانند به محض ورود به کشور با ارایه سندی که ایرانی بودن آن ها را نشان دهد، مجوز ورود به کشور را دریافت کنند؛ آن ها از این طریق می توانند ورود آسانی داشته باشند و هیچ نیازی به بررسی در خارج از کشور نیست. 
معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه گفت: آن ها به راحتی می توانند وارد کشور شوند و هیچ برگه و یا سندی درباره اسناد اقامتی آن ها از سوی ناجا یا سایر ارگان ها خواسته نمی شود بنابراین هر سندی که نشان دهد فرد ایرانی است برای دریافت گذرنامه و ورود به کشور کفایت می کند.

منبع: خبرگزاری ایرنا