قطع آب مشتركان پرمصرف تهرانی

 محمد پرورش در رابطه با نحوه قطع آب مشترکان پرمصرف آب تهرانی، افزود: مشترکانی که مصرف ماهانه آنها 50 تا 200 مترمکعب است در حال حاضر 9 برابر بیشتر از الگوی مصرف می باشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر سه هزار مشترک پرمصرف بالای 50 مترمکعب داریم که در صورت عدم رعایت الگوی مصرف آب آنها از امروز قطع خواهد شد.

مدیرعامل آبفای استان تهران اظهار داشت: براساس تماس هایی که شهروندان و مشترکان خانگی با این مجموعه داشتند درخواست جلوگیری از قطعی آب داشتند به همین منظور برای این مشترکان فرصت یک ماهه در نظر گرفته شده است.

پرورش گفت: مشترکانی که بیش از 200 مترمکعب مصرف آب داشته باشند از امروز به مدت هفت ساعت آب آنها قطع خواهد شد.

وی اضافه کرد: از تمام مشترکان می خواهیم الگوی مصرف که 20 مترمکعب در هر ماه برای هر خانوار است را رعایت کنند تا مشکلی در زمینه قطعی آب نداشته باشند.

گفتنی است، بارش کم در چند سال گذشته همراه نبود برنامه های لازم برای آبخیزداری، استفاده بی رویه از سفره های آب زیرزمینی و افزایش مصرف سبب شده زنگ خطر آبی در بسیاری از استان های کشور نواخته شود.