کارت های سوخت امشب شارژ می شود

 

 60 لیتر سهمیه بنزین یارانه ای خودروهای شخصی با قیمت 7هزار ریال(700 تومان) و 500 لیتر سهمیه بنزین آزاد با نرخ 10 هزار ریال(1000 تومان) به کارت سوخت خودروها واریز می شود.

سهمیه بنزین 7 هزار ریالی پس از پایان مصرف ذخیره بنزین 4 هزار ریالی و سهمیه بنزین 10 هزارریالی نیز پس از پایان سهمیه بنزین 7 هزار ریالی قابل استفاده است.

سهمیه گازوییل خودروهای عمومی نیز در ساعت 24 امشب شارژ و قابل برداشت خواهد بود.

گازوئیل یارانه ای هر لیتر 2 هزار و 500 ریال (250 تومان ) عرضه می شود.

با افزایش قیمت حامل های انرژی همزمان با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در چهارم اردیبهشت ماه جاری، سهمیه سوخت خودروهای شخصی با نرخ جدید محاسبه و واریز می شود.