• اخبار
  • اخبار اجتماعی - اخبار اقتصادی

معافیت کفن و دفن از مالیات بر ارزش افزوده

 علیرضا طاری درگفت وگو ایرنا در پاسخ به پرسشی در خصوص دریافت مالیات بر ارزش افزوده از کفن و دفن، افزود: هزینه های کفن و دفن (فروش قبر) از مصادیق بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده که معاف از مالیات است.

وی افزود: ابهامی در قانون فعلی در این خصوص وجود داشت که در اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده این ابهام برطرف شده و در صورت تصویب توسط مجلس شورای اسلامی، هیچ شائبه ای در این زمینه وجود نخواهد داشت.

علی عسکری رییس سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این خصوص گفت: با تلاش های صورت گرفته خدمات مربوط به کفن و دفن از پرداخت مالیات معاف شد.

وی در رابطه با دریافت مالیات از خدمات بهشت زهرا، اظهار داشت: طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه انواع کالا و خدمات مشمول پرداخت مالیات است.

وی تاکید کرد: کالا و خدمات معاف از مالیات ارزش افزوده در ماده 12 قانون به صراحت نام برده شده، بنابراین هر نوع خدمت و کالایی که در این لیست نباشد، مشمول مالیات است.

در حالی که معافیت از پرداخت مالیات برای کفن و دفن در قانون قبلی نبود، اما رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با تلاش های انجام شده از این پس خدمات مربوط به کفن و دفن از پرداخت مالیات معاف می شود.