صدور دفترچه بیمه رایگان سلامت از اول خردادماه

 «سید مهدی میر شاه ولد » روز دوشنبه همزمان با اجرای طرح تحول نظام سلامت در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه در زمان حاضر 557 بیمارستان دولتی با سازمان بیمه سلامت ایران قرارداد دارند، گفت : تمام بیمه شدگان شهری بیمه سلامت ایران همچون سایر بیمه شدگان ، زمان ترخیص از بیمارستان فقط 10 درصد فرانشیز پرداخت می کنند و اگر بیمه شدگان بیمه سلامت ایران ، روستایی باشند این فرانشیز ، پنج درصد خواهد بود.

میر شاه ولد در خصوص زمان صدور دفترچه بیمه متقاضیانی که تاکنون برای بیمه رایگان ثبت نام کرده اند نیز گفت: متقاضیان از اول خرداد ماه می توانند به دفاتر پیشخوان دولت ( محل ثبت نام) مراجعه و دفترچه بیمه خود را دریافت کنند اما تا آن زمان اگر به بستری در بیمارستان نیازداشتند باید از ادارات بیمه سلامت معرفی نامه بگیرند.

 میر شاه ولد همچنین به تعداد ثبت نام بیمه رایگان سلامت تا زمان حاضر - 15 اردیبهشت ماه - اشاره کرد و گفت : تا کنون دو میلیون و 970 هزار نفر در قالب یک میلیون و 250 هزار خانوار بیمه رایگان را ثبت نام کرده اند.

ثبت نام بیمه رایگان که از اول اردیبهشت ماه جاری شروع شده بود قرار است تا پایان این ماه ادامه یابد.بر اساس اطلاعات به دست آمده از بانک اطلاعاتی صندوق های بیمه ای بین شش تا 10 میلیون نفر تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند.

سخنگوی ستاد اجرایی بیمه سلامت همچنین گفت: استعلام ثبت نام شده های بیمه رایگان نیز در حال انجام است.

بر اساس اطلاعیه بیمه سلامت ایران ، اگر برای این بیمه ثابت شود که فرد متقاضی بیمه رایگان، تحت پوشش بیمه دیگری قرار دارد آن فرد از سیستم بیمه رایگان حذف می شود.