دریافت وجه برای تحویل سبد کالا غیرقانونی است

نام نویسی از افراد و دریافت هرگونه وجهی برای تحویل سبد کالایی ، غیرقانونی است.

به گزارش واحد مركزی خبر، آقای غیبی مدیر روابط عمومی ستاد تنظیم بازار با تاکید بر رایگان بودن سبد کالایی افزود:‌ باتوجه به تعیین فروشگاههای مجاز برای توزیع سبد کالایی و مشخص بودن جامعه هدف ، دریافت هرگونه وجهی با این عنوان غیر قانونی است.

غیبی گفت : تاکنون نیز ابلاغیه ای برای توزیع سبد کالایی صادر نشده است.

بنابراین گزارش مدیر اجرایی تامین طرح سبد کالایی هم پیش از این اعلام کرده است این سبد شامل 10 کیلوگرم برنج، 2 بطری روغن مایع 900 گرمی ، 4 کیلوگرم گوشت مرغ، دو شانه 12 عددی تخم‌مرغ و دو بسته 400 گرمی پنیر است که نیمه نخست بهمن ماه توزیع می شود.

بهمن حاج علی ارزش این سبد کالایی را حدود 80 هزار تومان اعلام کرده و گفته است : این سبد کالایی به صورت رایگان توزیع خواهد شد. قرار است دو سبد کالایی در نیمه اول بهمن و اسفند توزیع شود.