مصوبه دو برابری حق مسکن کارگران ابلاغ شد

 

 مصوبه دولت در خصوص افزایش حق مسکن کارگران به 200 هزار ریال از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد شورای عالی کار و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به استناد ماده(2)اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری تصویب کرده بود تا این کمک هزینه به 2 برابر میزان فعلی یعنی 200 هزار ریال تعیین شود.

بر این اساس کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای سال 93 به میزان دویست هزار ریال محاسبه و منظور می شود.