زمین های فاقد سند، سند دار می شوند

 ˈاحمد تویسرکانیˈ، دلیل عمده طولانی شدن تنظیم سند برای زمین های فاقد سند را انجام کارشناسی های متعدد عنوان کرد و افزود: از آنجا که زمین های فاقد سند باید کارشناسی، مستند سازی و پرونده سازی شوند و با توجه به بیش از یک میلیون درخواست ثبت سند طی یک سال، فرآیند ثبت سند این زمین ها طولانی می شود.

معاون قوه قضاییه با بیان اینکه بیشترین سند صادر شده برای زمین های فاقد سند به استان های اصفهان و تهران اختصاص دارد، ادامه داد: 34 هزار و 549 پرونده از این پرونده ها رسیدگی شدند و رای هیات کارشناسی نیز صادر شده است.

این مقام مسئول قوه قضاییه با تقسیم بندی زمین ها و املاک به دو نوع زمین های دارای سند و زمین های فاقد سند، اظهارداشت: املاک و زمین هایی که سابقه ثبتی و سند دارند، برای ثبت مجدد روال طبیعی خود را طی می کنند ولی روند ثبت زمین هایی که طبق قانون تعیین و تکلیف ثبتی اراضی، فاقد سند هستند، متفاوت است.

معاون قوه قضاییه ادامه داد: از آنجا که این زمین ها سابقه ثبتی ندارند قطعا باید کارشناسی های لازم انجام شود و متقاضیان با مراجعه به سایت sabtemelk.ir ثبت نام و مستندات شان را ضمیمه می کنند و در واحد ثبتی مربوط تشکیل پرونده شود.