بسته اجرایی سازمان صدا وسیما ابلاغ شد

 با موافقت دولت، بسته اجرایی اجرایی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (217) ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده(217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران-مصوب1389-بسته اجرایی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (217) را تصویب کرد.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
ماده217ـ کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند برنامه‌های اجرائی و عملیاتی خود را در قالب بسته‌های اجرائی برنامه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه کنند. این بسته‌ها که پس از تصویب هیئت وزیران جهت اطلاع به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود، مبنای تنظیم و تصویب بودجه سنواتی دستگاه قرار می‌گیرد.
تبصره ـ بسته اجرائی مجموعه‌ای از چندین پروژه‌ به هم پیوسته و یا خوشه‌ای از پروژه‌های متجانس و به هم مرتبط اولویت‌دار است که به منظور حل یک مشکل اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی در چهارچوب اهداف برنامه به اجرا درمی‌آید.
بسته اجرایی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
دوران حاضر که در آن زندگی می کنیم به عنوان عصر ارتباطات و حاکمیت رسانه نام گذاری شده است .مخاطب رسانه ها نیز انسانی است که اشرف مخلوفات بوده و دارای فطرت پاک الهی است ،لذا باید بین انسان دینی ،ارتباطات ورسانه ها ،روابطی مبتنی بر دیدگاه ها ،مبانی و اهداف اسلامی برقرار شود .
رسانه در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی برنامه پنجم:
سند چشم انداز ج.ا.ا ایران در افق 1404 هجری شمسی که قرار است مبنای برنامه ریزی ،سیاستگذاری وتصمیم سازی ها ملی در برنامه های توسعه چهارم الی هفتم قرارگیرد،ویژگیهای جامعه ایرانی را در 20 سال آینده ترسیم می کند، رسانه ها در این میان حاکمیت و ملت (افکار عمومی) را برعهده دارند.
چشم انداز ج.ا.ا در 1404 هجری شمسی در حوزه فرهنگ چنین خواهد بود :
*توسعه یافته ؛متناسب با مقتضیات فرهنگی،جغرافیایی وتاریخی خود ومتکی بر اصول اخلاقی وارزشها ی اسلامی ،ملی و انقلابی ،با تاکید بر:مردم سالاری دینی،عدالت اجتماعی ،آزادی مشروع ،حفظ کرامت و حقوق انسانها ،وبهره مند از امنیت اجتماعی وقضایی.
* فعال ،مسئولیت پذیر ،ایثارگر،مؤمن ،رضایتمند ،برخوردار از وجدان کاری ،انضباط،روحیه ی تعاون و سازگاری اجتماعی ،متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.
*الهام بخش ،فعال و موثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی ،توسعه کار آمد ،جامعه اخلاقی ،نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی ،تاثیر گذار برهمگرایی اسلامی و منطقه ای بر اساس و اندیشه های امام خمینی(ره).
سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه مربوط به رسانه ملی ،در (بند 5) قسمت امور فرهنگی به شرح زیر است:
- استفاده بهینه از فناوری های اطلاعاتی وارتباطی برای تحقق اهداف فرهنگی نظام.
مسائل اساسی سازمان صدا وسیمای در طول سالهای برنامه پنجم توسعه:
الف: مسائل و چالش مخاطب
1. تغییرات ذهنی مخاطبان (میل ،ذائقه،ارزشها ) وضرورت ایجاد تغییر در فرم و محتوای برنامه ها
2. تغییرات نسلی مخاطبان (افزایش سن مخاطبان و بروز پدیده سالمندی جمعیت )وضرورت ایجاد تغییر در فرم و محتوای برنامه ها
3. پیچیده شدن مخاطب و دشواری افزایش ضریب نفوذ در اقشار مختلف مخاطبان در اثر تشدید فضای رقابتی و ظهور رقبای جدید با توان اثر گذاری بالا در محیط مخاطب
4. ارتباط ناکافی ،نادرست و ضعیف نسل جوان و نوجوان با فرهنگ انقلابی – اسلامی
5. سست شدن پایه های نهاد خانواده و الگوی صحیح آن
6. رشد انحرافات اجتماعی و گرایش به مکاتب انحرافی در جامعه
ب‌- مسائل وچالش های تولید و پخش پیام
7 - نبود منابع کافی برای ساخت برنامه های نمایشی ،تاریخی و فاخر
8-ضعف در ارائه الگو و آموزش های مناسب به قشر جوان جامعه خصوصا در زمینه تعمیق معارف وآموزه های اسلامی و مهارتهای مورد نیاز در زندگی فردی و اجتماعی
9- ضعف در تولید برنامه کودک و نوجوان در کمیت و کیفیت متناسب با نیاز این قشر ،علیرغم موقعیت حساس آنان به لحاظ تربیتی و قرار داشتن در سنین خطیر رشد
ج-مسائل و چالش های رقابتی
10- آرایش رسانه ای متنوع کشورهای بیگانه و شبکه رادیویی و تلویزیونی رقیب به ویژه تنوع و تکثر فعالیت های ماهواره ای فارسی زبان با هدف تضعیف نظام ومبانی اعتقادی مردم
11- ظهور رقبای جدید رسانه ای ( تلویزیون های خصوصی ،شبکه های رادیویی و تلویزیونی ماهواره ای،اینترنت و رسانه های webbasa مانند یوتیوب ،یازی های رایانه ای و........
12 –ظهور شرکتهای رگولاتوری در عرصه ارائه خدمات رسانه ای و ضرورت ایجاد تعاملات رسانه ای
د-مسائل وچالش های تکنولوژیکی
وجود نارسایی فنی و عدم هماهنگی امکانات فنی سازمان با تغییرات سریع فناوری جدید رسانه ای (پدیده همگرایی میان رسانه های مختلف و ظهور رسانه های تعاملی ،موبایل تی وی ،iptv
دسترسی لحظه ای مخاطبان به رسانه ها و....) و در نتیجه بروز شکاف وسیع در این زمینه میان رسانه ملی و رسانه های رقب
13- تکیه بخش هایی از شبکه ارتباطی و تجهیزاتی بر تکنولوژی رو به انقراص آتالوگ و در نتیجه کاهش سرعت تولید ،افت کیفیت و افزایش هزینه های تولید و پخش (ضرب الاجل برای سیستم های صوتی وتصویری برای دیجیتالی شدن در همه بخش ها تا سال 2015 )
14-فراهم نبودن زیر ساختهای ارتباطی لازم برای گسترش و استفاده بهینه و با کیفیت مطلوب فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی مانند فیبر نوری ،و....... و ضعف شدید زیر ساخت ها ی شبکه داده ای در کشور
15 –وجود نقاط کور جمعیتی در چتر پوشش کشور و عدم آرایش کامل رسانه ای در سطح کشور (تقریبا 3000 نقطه کور ) وضرورت تحقق پوشش دیجیتالی
16- ضعف در پایداری لازم و مطمئن سیستم های تولید و پخش در صورت شرایط بحران ،تحریم های بین المللی و بروز حوادث غیر مترقبه
د- مسائل و چالش های مالی ،حقوقی ،پژوهشی
17-کاهش در آمد آگهی های رادیویی و تلویزیونی ( به دلیل ظهور و فراگیر شدن دستگاههای واسطه ایinterface)) ضبط و پخش برنامه توسط مخاطبان و دیدن آنها در زمان دلخواه ) وضرورت تغییر روش ها ی تبلیغ
18- ضرورت بازنگری در قوانین رسانه ای با هدف اصلاح ،وضع و حذف قوانین در سطح ملی وبین المللی
19- ضرورت تفسیر مجدد از قانون اساسی برای حرکت به سمت ایجاد یک سازمان رگو لاتور با زیر مجموعه های خصوصی (شبکه های خصوصی)
20- کمبود اعتبارات در نظر گرفته شده برای سازمان صدا وسیما از مجموع منابع عمومی دولت و استمرار وابستگی مالی به بنگاه های اقتصادی از طریق آگهی های بازرگانی در عین بالا بودن سطح انتظارات از رسانه ملی
21- عدم تناسب میان منابع انسانی و مالی سازمان با اهداف و ماموریت های محوله و ضعف منابع انسانی در برخی سطوح و زمینه ها
22- روز آمد نبودن و ناکارآمدی سیستم های جامع سازمان از قبیل حقوق و دستمزد ،آموزش و تحقیقات ،و...... و نبود اعتبار کافی برای روز آوری آن
و- مسائل و چالش های سیاسی
23- جنگ روانی –رسانه ای قوی غرب علیه نظام جمهوری اسلامی
24- برخورداری رسانه های آمریکایی تحت سلطه صهیونیسم بین المللی از امکانات و تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری و تاثیر گذاری وسیع بر افکار عمومی جهانیان
25- تحریم های بین المللی اقتصادی بر علیه کشور
26 وابستگی پخش برنامه ها به ماهواره های خارجی و بروز تهدید جدی در امر سیگنال رسانی در صورت مواجهه با شرایط خاص و تحریم های احتمالی (افزایش دادن هزینه اجاره ماهواره یا قطع سرویس های ماهواره ای )
مسائل و مشکلات پس از انتخابات سال 88
ز- مسائل و چالش های اجتماعی و فرهنگی
1. عدم هم افزایی دستگاه ها و نهادهای متولی فرهنگ
2. مقابله موثر با تهاجم و ناتوی فرهنگی و جنگ رسانه ای
3. عدم تعامل و همکاری مناسب بین صدا وسیما و برخی از دستگاه های سرویس دهنده مانند وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات
راهبردهای اصلی سازمان صدا وسیما
الف :تنوع و تمایز (شبکه ها و برنامه ها)
ب-بهبود و توسعه فناوری رسانه
سیاستهای اجرایی:
1-توسعه شبکه های تخصصی و اختصاصی رادیویی ،تلویزیونی ، اینترنتی و مجازی
2-افزایش برنامه های جدید و نوآورانه ،متمایز و پژوهش محور (به لحاظ ساختار و محتوا )
3-تنوع و افزایش برنامه های طنز و امید بخش و سرگرم کننده همراه با پیام های مناسب
4- افزایش برخورداری از خرده فرهنگ های محلی و قومی در راستای تقویت انسجام ملی
5-افزایش برنامه های چالشی و نو آورانه با هدف ایجاد فضای مطلوب برای بیان آزاد ایده ها ،دیدگاهها و اندیشه ها
6-ایجاد تنوع در برنامه های سیاسی،تحلیلی وتفسیری
7-افزایش اعتماد و اطمینان مخاطبان به اخبار و اطلاعات
8-متنوع سازی ،نو آوری و خلاقیت در تولیدات موسیقی
9- تحقق پوشش سراسری (فراهم آوردن امکان دسترسی برنامه های رادیو وتلویزیون )
10 – افزایش ضریب انتقال سیگنال پایدار
11- بهینه سازی فضای انتشار امواج
12- ایجاد امکان بهره برداری از ماهواره اختصاصی سازمان صدا وسیما
13- بهره گیری از سطوح مناسب فناوری دیجیتال در چرخه تولید وپخش
14 – راه اندازی و توسعه آرشیو دیجیتال
15-توسعه پلت فرم های جدید(راه اندازی موبایل TV ،راه اندازی ،IPTV ، توسعه CDN )
16 تقویت و تکمیل آرایش رسانه ها در فضای مجازی(WEB CASTING، پرتال های تخصصی ،شبکه های اجتماعی ،باشگا ه های اینترنتی و....)
17- توسعه ظرفیت های زیر ساختی برای پشتیبانی از ایجاد شبکه های جدید
ماموریت ها و وظایف دستگاه بر اساس قوانین موجود:
اداره سازمان صدا وسیمای ج.ا.ا بر حسب قوانین خود شامل : اصل 175 قانون اساسی ،اساسنامه صدا وسیما مصوب 27/7/1362 ،قانون اداره صدا وسیما ی ج.ا.ا ایران مصوب 8/10/1359 و قانون خط مشی کلی و اصولی برنامه های سازمان صداو سیمای ج.ا.ا مصوب 17/4/1361 مجلس شورای اسلامی ،نحوه اجرای 175 قانون اساسی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت ) و اصلاحات بعدی آمن است .
تکالیف سازمان صدا وسیما در قانون برنامه پنجم توسعه:
در برنامه پنجم توسعه مصوب 15/10/1389 مجلس شورای اسلامی ،تکالیف ذیل برای سازمان صدا وسیمای ج.ا.ا تعیین شده است :
- حمایت مالی و حقوقی دولت از تاسیس شهرک های سینمایی ،تلویزیونی ورسانه ای (بند ب تبصره ذیل ماده 9 )
- تقویت و گسترش برنامه های آموزشی در خصوص ،علمی و تربیتی در شبکه های مرتبط به ویژه برای دانش آموزان و دانشجویان (بند و ماده 19)
- اجرای برنامه های آموزشی در خصوص ارتقای آگاهی های عمومی و دستیابی به توسعه پایداردر زمینه حفظ محیط زیست (بند الف ماده 189 )
- آموزش همگانی حقوق شهروندی در خصوص امور مالیاتی ،اداری ،کار و تامین اجتماعی ،
محیط زیست ،بانکی ،بیمه ای و مشابه آن توسط دستگاههای ذیربط از طریق صدا وسیما (جز 1و2 و تبصره بند "د" ماده 211 )
اهداف صدا وسیما که برگرفته از قانون اساسی ،اهداف بنیانگذار ج.ا.ا حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بوده و مبتنی بر دیدگاهها ،مبانی ،اصول ارزشهای اسلامی در سندی تحت عنوان " افق رسانه ملی " تنظیم شده ،به شرح ذیل ارائه می شود:
1- تحکیم ،گسترش وپاسداری از اسلام با توجه به چالش های دین باوری در عصر کنونی
2- ترویج اخلاق و فضایل انسانی در جامعه در سطح فردی و اجتماعی
3- ارتقای سطح توجه و درک مخاط مخاطب به اصل انقلاب و نظام اسلامی
4- ارتقای بصیرت و توان تحلیل مخاطبان با تاکید بر دو عامل بنیادین ایمان و عدالت
5- تحکیم و تقویت هویت ایرانی ،اسلامی و انقلابی مخاطبان در کنار صیانت از هویت قومی و محلی
6-تقویت سرمایه اجتماعی با تاکید بر مولفه های "اعتماد"،"،انسجام" و" مشارکت اجتماعی "
7 -تبیین و تعمیق فرهنگ انتظار و مهدویت و گسترش شناخت و توجه عمومی نسبت به وجود مبارک و مقدس امام زمان (عج )
8 تبیین و تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب به منظور تحکیم و ارتقاء جایگاه زن در جامعه
9 تقویت روحیه خود باوری و حس اعتماد عمومی نسبت به توانایی ملی
با توجه به موارد فوق ،بسته اجرایی صداو سیما شامل ؛ بسته های اجرایی فرعی به شرح ذیل توسط سازمان صدا وسیمای ج.ا.ا ایران در طول سالهای برنامه پنجم توسعه کشور به اجرا در می آید:
- بسته اجرایی فرعی توسعه کمی و کیفی برنامه ها وشبکه ها
- بسته اجرایی فرعی فراهم کردن دسترسی عمومی و گسترش بهره گیری از فناوری های نوین رسانه ای

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مديريت محتواي درگاه خدمات الكترونيكي ايران منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • متن تشخیص هویت Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA