قانون اصلاح قانون دریایی ایران ابلاغ شد

از سوی رئیس جمهور، قانون اصلاح قانون دریایی ایران ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون اصلاح قانون دریایی ایران که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده است، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس این قانون، در مواد(1)، (17) و (21) قانون دریایی ایران مصوب29/6/1343 عبارت «پرچم ملی ایران» و «پرچم ایران» به عبارت «پرچم جمهوری اسلامی ایران» اصلاح می شود.

بر این اساس، حق الثبت و سایر حقوقی که برای ثبت اسناد و مدارک کشتی باید پرداخت شود، برای کشتی های کمتر از 500 تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده تا 10001 تن به بالا از بیست میلیون تا سیصد میلیون ریال تعیین شده است.

آگهی فروش کشتی

همچنین بر اساس اصلاحات ماده(25) این قانون، در مورد فروش کشتی های تابع ایران سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است؛ انجام معامله را در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز در سه نوبت و هر نوبت به فاصله ده روز آگهی کند. هزینه آگهی ها از سوی مرجع قانونی که وقوع معامله را ثبت می کند در موقع انجام معامله از فروشنده دریافت می شود.

فساد بار

بر این اساس، در اصلاحات ماده(66) این قانون آمده است: اگر بار در معرض تضییع و فساد سریع باشد، فرمانده می تواند در صورت امکان با کسب نظر مالک و در غیر این صورت با اطلاع دادستان محل در داخل کشور و یا کنسولگری های دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع رسمی و صلاحیتدار محل در خارج از کشور آن را بفروشد و مراتب را فوری به فرستنده و تحویل گیرنده بار اطلاع دهد.

فرماندهی کشتی

همچنین فرماندهی کشتی بر عهده فردی است که از طرف مالک به این سمت گمارده می شود. فرمانده باید همواره در کشتی حاضر باشد و به اعمال فرماندهی بپردازد مگر در موارد ضروری و مواقعی که کشتی در حال توقف در بندر یا لنگرگاه ایمن است. فرمانده باید همواره در کشتی حاضر باشد و به اعمال فرماندهی بپردازد مگر در موارد ضروری و مواقعی که کشتی در حال توقف در بندر یا لنگرگاه ایمن باشد.

ناوبری و مدیریت کشتی

فرمانده، مسئول ناوبری و مدیریت کشتی است و باید کشتی را با مهارت لازم و طبق فنون کشتیرانی و با رعایت قوانین و مقررات داخلی و معاهدات بین المللی که جمهوری اسلامی ایران در آنها عضویت دارد و همچنین عرف کشتیرانی مورد قبول در سطح بین الملل هدایت کند. فرمانده باید قبل از ورود به آب ها و بنادر سایر کشورها تا حد ممکن و ضرورت، با نظامات و مقررات لازم الاجرای این کشورها در زمینه کشتیرانی آشنا شود.

وظیفه فرمانده در حفاظت از محیط زیست

فرمانده کشتی موظف است طبق قوانین و مقررات داخلی و معاهدات بین المللی مربوط که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، اقدامات لازم را برای پیشگیری، کاهش و رفع آلودگی ناشی از کشتی تحت تصدی خود انجام دهد و جز در موارد اضطراری برای نجات جان افراد آن هم در حد ضرورت و طبق قوانین و مقررات مربوط، اقدام نکند که باعث آلودگی محیط زیست شود.

وظیفه فرمانده در همکاری با بازرسان

فرمانده موظف است در مواردی که بازرسی کشتی بر طبق قانون مجاز است، برای انجام بازرسی با ماموران صالحیت دار همکاری کند. فرمانده به منظور حفظ نظم و امنیت کشتی بر تمام سرنشینان کشتی نظارت دارد و می تواند در چهارچوب اختیارات قانونی و عرف دریایی که مغایر اخلاق حسنه نباشد آنها را به انجام عمل یا ترک عمل خاصی ملزم کند.

تخلف در انجام وظایف

آیین نامه انضباطی تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتی با رعایت قوانین مربوطه بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.

پرداخت خسارت

در صورتی که بار کشتی بر طبق مفاد ماده(91) این قانون تخلیه و خسارتی وارد شود، خسارات وارد شده باید برای سهم متقاضیان تخلیه، جبران شود.

وظیفه امدادرسانی

فرمانده موظف است در حد امکان و در صورتی که خطری جدی متوجه کشتی و سرنشینان آن نشود، برای ارائه کمک های ضروری به هر شخصی که در دریا در خطر و یا در معرض تهدید خطر قرار دارد اقدامات ممکن را انجام دهد.

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مديريت محتواي درگاه خدمات الكترونيكي ايران منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • متن تشخیص هویت Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA