تصویب ضوابط موافقت‌نامه سطح خدمات در داخل شبکه زیرساخت

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از تصویب "ضوابط و چارچوب موافقت‌نامه‌های سطح خدمات (SLA) در داخل شبکه زیرساخت کشور برای ارائه خدمات مبتنی بر IP" خبر داد.