این خدمت به منظور سنجش سرعت اینترنت و در کل کیفیت خطوط ارتباطی راه اندازی شده است.

به منظور سنجش کیفیت خطوط ارتباطی خود کافی است بر روی دکمه "click to start" که در شکل می بینید کلیک نمایید.

تذکر: در صورت عدم مشاهده سرعت سنج می توانید نرم افزار java runtime را از لینك زیر دانلود نمایید

  java runtime

خدمات الکترونیکی برخط خدمات الکترونیکی برخط