این سرویس  قیمت دلار - نرخ ارز  را به صورت روزانه و با توجه به نرخ ارز مرجع اعلام شده از سوی بانک مرکزی اعلام می نماید.

توجه:نرخ ارزها (قیمت دلار) بر حسب ریال می باشد.

خدمات الکترونیکی برخط خدمات الکترونیکی برخط