• اخبار
  • اخبار اقتصادی - مهم ترین اخبار

معامله ارزان ترین و گران ترین خانه پایتخت

در فروردین ماه سال ۱۳۹۴، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۳۷.۴ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳.۹ درصد افزایش نشان می دهد.

بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه سال ۱۳۹۴ را منتشر کرد.

به گزارش جام جم، در فروردین ماه سال ۱۳۹۴، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۳۷.۴ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳.۹ درصد افزایش نشان می دهد.

برهمین اساس، در ماه مورد گزارش، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۴۹۱۵ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل با ۳۱.۹ درصد کاهش مواجه بوده است.

در ماه مورد بررسی، از میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۷۶.۶ میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۲۰.۷ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشت.

در فروردین ماه سال جاری تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۴.۹ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۳۱.۹ درصد کاهش را نشان میدهد.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در فروردین ماه سال جاری حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا ۵ سال با سهم ۵۴.۶ درصد بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند. سهم مزبور در مقایسه با فروردین ۹۳ معادل ۲ واحد درصد کاهش یافته است.

در فروردین ماه سال ۹۴، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۳۷.۴ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۷.۸ درصد کاهش و ۳.۹ درصد افزایش نشان می دهد.

بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه دو معادل ۸.۴ درصد و بیشترین کاهش قیمت به منطقه ۲۲ معادل ۷.۶ درصد تعلق دارد.

همچنین بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ متر مربع معادل ۱۷.۳ درصد اختصاص داشته است.

واحدهای دارای زیر بنای ۵۰ تا ۶۰ و ۷۰ تا ۸۰ متر مربع به ترتیب با سهم ۱۶.۵ و ۱۲.۳ درصدی در رتبه های بعد قرار دارند. در فروردین ماه سال ۱۳۹۴ واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، ۶۰.۱ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

همچنین حاصل بررسی های بانک مرکزی از توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب ارزش هر واحد مسکونی نشان می دهد که در فروردین ماه سال ۹۴ واحدهای مسکونی با ارزش ۱۳۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان با سهم ۱۱.۵ درصد در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند.

واحدهای دارای ارزش ۱۰۰ تا ۱۳۰ و ۱۶۰ تا ۱۹۰ میلیون تومان نیز به ترتیب با اختصاص سهم ۱۱.۱ و ۹.۶ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

در فروردین ماه سال ۹۴ حدود ۵۱.۳ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۲۲۰ میلیون تومان اختصاص داشته است و ۴.۹ درصد از واحدهای مسکونی معامله شده نیز ارزشی بیش از ۹۸۰ میلیون تومان داشته اند.

این گزارش بانک مرکزی تحت عنوان «گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه سال ۱۳۹۴» توسط اداره بررسی های اقتصادی این بانک تهیه شده است.

منبع: جام جم