برگزاری طرح «مطلع مهر » برای زوجین غیرشاغل

 معاون امور خانواده معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، گفت: استان‌هایی مانند فارس، تهران، خراسان‌رضوی و ... برای نیروهای غیرشاغل طرح مطلع مهر را اجرا می‌کنند و بیشترین برگزاری دوره‌ها برای شاغلان مربوط به استان خراسان رضوی است.

به گزارش ایسنا، زهرا سجادی افزود: در حال حاضر طرح «مطلع مهر» برای تمام زوجین شاغلی که پنج سال اول زندگی مشترک خود را سپری می‌کنند، در حال اجراست؛ البته در حال حاضر به علت افزایش تقاضای زوجین در برخی نقاط کشور این طرح برای افراد غیرشاغل نیز اجرا می‌شود. هرچند که با توجه به برگزاری انتخابات و بودجه نداشتن دستگاه‌ها، آموزش فراگیر زوجین غیرشاغل به تاخیر افتاد.

سجادی در پایان اظهارکرد: امیدواریم تا پایان سال جاری آموزش زوجین شاغل به اتمام برسد و اینکار مستلزم برگزاری فشرده این دوره‌هاست.

به گزارش ایسنا، طرح مطلع مهرویژه زوجینی است که پنج سال اول زندگی مشترک خود را سپری می کنند و در سه حوزه پزشکی، روانشناسی و احکام آموزش می‌بینند.