راهیابی شیرجه نوجوانان ایران به فینال بازی های آسیایی

 

 شیرجه روی ایران به فینال سكوی سه متر بازی های آسیایی نوجوانان راه یافت.

 به گزارش ایرنا، محمد حامد بزمی با كسب امتیاز ۴۰۱.۴۵ در جمع نفرات راه یافته به مرحله نهایی این ماده قرار گرفت.
در مرحله مقدماتی این ماده بوئن هانگ و ژیگون ژنگ از چین با امتیاز ۵۷۱.۵۰ و ۵۶۸.۱۰ و تیان یی زنگ از هنگ كنگ با امتیاز ۵۰۰.۳۰ در رده های اول تا سوم قرار گرفتند.
مرحله نهایی این ماده از ساعت ۲۰ امشب (به وقت محلی) آغاز می شود.