چاپ ۱۳۰ میلیون جلد كتاب درسی در سال تحصیلی ۹۳-۹۲

 محی الدین بهرام محمدیان با بیان آنكه میانگین قیمت كتاب های درسی حدود ۱۵ هزار تومان است، افزود: ممكن است قیمت كتاب در برخی از پایه های تحصیلی كمتر و در برخی از پایه ها بیشتر از این مبلغ باشد. 
وی علت افزایش قیمت كتاب های درسی را بالا رفتن قیمت كاغذ در بازار جهانی ذكر كرد و گفت: با وجودی كه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش وظیفه چاپ و توزیع كتاب های درسی را برعهده ندارد اما افزایش قیمت كاغذ را مدیریت كرده تا قیمت كتب با افزایش بی رویه مواجه نشود.
محمدیان اضافه كرد: سهم دولت در چاپ و توزیع كتاب درسی به صورت بهینه مدیریت شده تا یارانه مرتبط به آن میان همه دانش آموزان به صورت عادلانه توزیع شود. 
براساس این گزارش، مدیركل دفتر چاپ و توزیع كتاب های درسی همچنین گفت: كار توزیع كتاب های درسی امسال در تهران و شهرستان ها، همزمان از اول شهریور آغاز می شود. 
سیداحمد حسینیبا بیان اینكه تغییری نامحسوس در قیمت كتاب های درسی ایجاد می شود، افزود: برغم افزایش چشمگیر قیمت كاغذ، ملزومات چاپ، افزایش حقوق و مزایای كارگران و كارمندان هیچ مشكلی برای چاپ و توزیع به موقع همه عناوین كتاب های درسی در سال تحصیلی آینده دانش آموزان وجود نخواهد داشت. 
وی تصریح كرد: وزیر آموزش و پرورش در زمینه تامین امكانات لازم و عدم افزایش قیمت كتاب های درسی تاكنون اقدامات مناسب، به موقع و خوبی انجام داده است.