جزییات آیین نامه نظام درمانی کشور اعلام شد

 معاون درمان وزیر بهداشت با اشاره به جزییات آیین نامه اجرایی نظام درمانی کشور، گفت: با ابلاغ این آیین نامه روند هیئت امنایی شدن بیمارستان‌ها تسریع می‌شود.
به گزارش ایسنا، دکتر سید حسن امامی رضوی گفت: آیین نامه اجرایی نظام درمانی کشور در راستای ارتقای کیفیت ارائه خدمات درمانی و تقویت و منظم کردن اقدامات نظارتی در بخش درمان و همچنین اجرایی شدن نقشه تحول نظام سلامت کشور تصویب شد.
وی افزود: تصویب این آیین نامه تکلیفی قانونی بود که به استناد بند (د) ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب شد. این ماده قانونی یک سری راهکارهایی برای اصلاح ارایه خدمات حوزه درمان پیشنهاد کرده و در آن عنوان شده که دولت باید آیین‌نامه‌ای را در این زمینه تصویب کند. بر این اساس حدود دو سال در این زمینه کار شد و در این آیین نامه تقریبا بر تمام مباحث مربوط به اصلاح نظام درمانی کشور تاکید شده است.
امامی رضوی در این باره ادامه داد: به عنوان مثال قانون برنامه پنجم توسعه بر مبحث "تمام وقتی پزشکان" و همچنین اداره بیمارستان‌ها به روش هیات امنایی تاکید کرده است که این مباحث در آیین نامه اجرایی نظام درمانی کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است.
وی درباره اداره بیمارستان‌ها به روش هیات امنایی گفت: از آنجا که آیین نامه این مبحث پیش از این موجود نبود، ایراداتی درباره هیات امنایی کردن بیمارستان‌ها به وزارت بهداشت گرفته می‌شد اما اکنون این آیین نامه تصویب شده و از این پس روند هیات امنایی شدن بیمارستان‌ها تسریع می‌شود.
معاون درمان وزیر بهداشت، گسترش کلینیک‌های ویژه، اجرای برنامه پزشک خانواده و خرید راهبردی خدمات را از دیگر موارد عنوان شده در آیین نامه اجرایی نظام درمانی کشور خواند و گفت: این برنامه‌ها با ابلاغ آیین نامه نظام درمانی کشور اجرایی می‌شود.