یارانه دی ماه امشب واریز می شود و فردا قابل برداشت است

 

معاون یارانه های مستقیم سازمان هدفمندسازی یارانه ها گفت: مرحله بیست وسوم ( دی ماه91 ) یارانه نقدی، امشب به حساب ها واریز خواهد شد و روز سه شنبه 19 دی ماه قابل برداشت است.

به گزارش ایرنا، ˈسیدجلال الدین عارفیانˈ افزود: یارانه نقدی مرحله 23 به ازای هر نفر 455 هزار ریال ساعت 24 امشب دوشنبه 18 دی ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز و از صبح فردا سه شنبه 19 دی ماه قابل برداشت است.

وی تاکید کرد: مبلغ یارانه نقدی همانند ماه های گذشته بوده و تغییری نکرده است.