الهه احمدی، بهترین تیرانداز آسیا شد

 

اسامی بهترین بانوان تیرانداز آسیا تا ماه ژوئن 2012 میلادی اعلام شد كه براساس آن 'الهه احمدی' در 10 متر تفنگ بادی، رده چهارم را به خود اختصاص داد.

به گزارش ایرنا، در این رده بندی در بخش 10 متر تفنگ بادی، 'سی لینگ ها' از چین با كسب 4 هزار و 422 امتیاز در صدر قرار گرفت و هموطن وی به نام 'لی دی' با یك هزار و 175 امتیاز در رده دوم ایستاد.

'مریم ارزوقی' از كویت با 956 امتیاز سوم شد و 'الهه احمدی' از ایران با 634 امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.