ابلاغ تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی به رسمی تا پایان سال

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: بخشنامه تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی به رسمی تا پایان سال به دستگاههای حاکمیتی ابلاغ می شود.

به نقل از واحد مرکزی خبر ، فروزنده پس از جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران افزود: البته تاکنون به 14 دستگاه حاکمیتی در این باره ابلاغ شده است و روند ابلاغ تا پایان سال به اتمام می رسد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تعلل برخی دستگاه ها در جذب نکردن نیروهای شرکتی تاکنون گفت: موضوع جذب نیروهای شرکتی در دستگاه ها امروز نیز در جلسه هیئت دولت پیگیری شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: نیروهای شرکتی که هنوز جذب نشده اند می توانند با روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تماس حاصل یا مراجعه کنند.
فروزنده در پاسخ به پرسشی درباره اینکه عده ای جذب نیروهای شرکتی در دستگاه ها در زمان کنونی را نوعی تبلیغات انتخاباتی می دانند با رد این مطلب گفت: دولت و شخص احمدی نژاد از سال 84 هرگز قائل به فعالیت نیروهای شرکتی نبوده اند و چنین مشاغلی را مغایر با عدالت می دانستند بر همین اساس این برنامه از همان ابتدا در برنامه های دولت قرار داشت.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: دولت جذب نیروهای شرکتی در دستگاه ها را در جهت عدالت و برای خدمت رسانی صورت می دهد.